Licznik średniej przepustowości stałego łącza


(Ricardof) #1

Znacie darmowy program, który oblicza średnią przepustowość stałego łącza. Wiadomo jak się płaci za stałkę, to chce się wiedzieć czy faktycznie podają to za co golą sianko.


(Marek Kozaczuk) #2

po co 2 takie same tematy w dodatku różnych działach? możesz sprawdzić prędkość na http://www.numion.com lub http://www.dsl.cz/