Lightbox - niepoprawna maksymalizacja


(Mateuszkrasny) #1

Witam!

Mam pewien problem na stronie, to znaczy nie jest on jakiś krytyczny ale przy dłuższym pobycie na stronie uciążliwy.

Dokładniej przykładowohttp://mkrasny.bilman.pl/eng.html lub http://mkrasny.bilman.pl/su45.html wszystko z powiększaniem zdjęć jest w porządku.

Natomiast http://mkrasny.bilman.pl/st44.html lub http://mkrasny.bilman.pl/st44pkp.html powiększane zdjęcia otwierają się nie tam gdzie powinny - na środku ekranu, tylko kilka miniaturek niżej :frowning:

Opisana sytuacja istnieje tylko w firefoxie, w IE jest wszystko ok. CSS jest ten sam dla wszystkich podstron

Czym to jest spowodowane? błąd w kodzie html lub css, czy może zła interpretacja przeglądarki?

pzdr


(graphdesign) #2

Wklej skrypt lightboxa; na 90% tam jest coś nie tak, prawdopodobnie sprawa wyrównania okna ze zdjeciem, te pierwsze stronki są krótsze, może da się ten skrypt "zuniwersalizować" dla przeglądarek; jak wkleisz - zobaczę :slight_smile:


(Asterisk) #3

Zapoznaj się proszę z tą stroną i zmień tytuł na

konkretny. Inaczej temat poleci do śmietnika.


(Mateuszkrasny) #4

lightbox{

position: absolute;

left: 0;

width: 100%;

z-index: 100;

text-align: center;

line-height: 0;

}

lightbox a img{ border: none; }

outerImageContainer{

position: relative;

background-color: #fff;

width: 250px;

height: 250px;

margin: 0 auto;

}

imageContainer{

padding: 10px;

}

loading{

position: absolute;

top: 40%;

left: 0%;

height: 25%;

width: 100%;

text-align: center;

line-height: 0;

}

hoverNav{

position: absolute;

top: 0;

left: 0;

height: 100%;

width: 100%;

z-index: 10;

}

imageContainer>#hoverNav{ left: 0;}

hoverNav a{ outline: none;}

prevLink, #nextLink{

width: 49%;

height: 100%;

background: transparent url(../images/blank.gif) no-repeat; /* Trick IE into showing hover */

display: block;

}

prevLink { left: 0; float: left;}

nextLink { right: 0; float: right;}

prevLink:hover, #prevLink:visited:hover { background: url(../images/prevlabel.gif) left 15% no-repeat; }

nextLink:hover, #nextLink:visited:hover { background: url(../images/nextlabel.gif) right 15% no-repeat; }

imageDataContainer{

font: 10px Verdana, Helvetica, sans-serif;

background-color: #fff;

margin: 0 auto;

line-height: 1.4em;

overflow: auto;

width: 100%

}

imageData{ padding:0 10px; color: #666; }

imageData #imageDetails{ width: 70%; float: left; text-align: left; }

imageData #caption{ font-weight: bold; }

imageData #numberDisplay{ display: block; clear: left; padding-bottom: 1.0em; }

imageData #bottomNavClose{ width: 66px; float: right; padding-bottom: 0.7em; }

overlay{

position: absolute;

top: 0;

left: 0;

z-index: 90;

width: 100%;

height: 500px;

background-color: #000;

}


(graphdesign) #5

Spróbuj może tego poniżej, działa we wszystkich przeglądarkach poprawnie.

Zwróć uwagę na sekcje dotyczącą funkcji "getpagesize", są tam poprawki dla mozilli :slight_smile:

S K R Y P T:

// -----------------------------------------------------------------------------------

//

// Lightbox v2.03.3

// by Lokesh Dhakar - http://www.huddletogether.com

// 5/21/06

//

// For more information on this script, visit:

// http://huddletogether.com/projects/lightbox2/

//

// Licensed under the Creative Commons Attribution 2.5 License - http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/

//

// Credit also due to those who have helped, inspired, and made their code available to the public.

// Including: Scott Upton(uptonic.com), Peter-Paul Koch(quirksmode.com), Thomas Fuchs(mir.aculo.us), and others.

//

//

// -----------------------------------------------------------------------------------

/*

Table of Contents


Configuration

Global Variables

Extending Built-in Objects

 • Object.extend(Element)

 • Array.prototype.removeDuplicates()

 • Array.prototype.empty()

Lightbox Class Declaration

 • initialize()

 • updateImageList()

 • start()

 • changeImage()

 • resizeImageContainer()

 • showImage()

 • updateDetails()

 • updateNav()

 • enableKeyboardNav()

 • disableKeyboardNav()

 • keyboardAction()

 • preloadNeighborImages()

 • end()

Miscellaneous Functions

 • getPageScroll()

 • getPageSize()

 • getKey()

 • listenKey()

 • showSelectBoxes()

 • hideSelectBoxes()

 • showFlash()

 • hideFlash()

 • pause()

 • initLightbox()

Function Calls

 • addLoadEvent(initLightbox)

*/

// -----------------------------------------------------------------------------------

//

// Configuration

//

var fileLoadingImage = "./images/lb_loading.gif";

var fileBottomNavCloseImage = "./images/lb_closelabel.gif";

var overlayOpacity = 0.8; // controls transparency of shadow overlay

var animate = true; // toggles resizing animations

var resizeSpeed = 7; // controls the speed of the image resizing animations (1=slowest and 10=fastest)

var borderSize = 10; //if you adjust the padding in the CSS, you will need to update this variable

// -----------------------------------------------------------------------------------

//

// Global Variables

//

var imageArray = new Array;

var activeImage;

if(animate == true){

overlayDuration = 0.2; // shadow fade in/out duration

if(resizeSpeed > 10){ resizeSpeed = 10;}

if(resizeSpeed < 1){ resizeSpeed = 1;}

resizeDuration = (11 - resizeSpeed) * 0.15;

} else {

overlayDuration = 0;

resizeDuration = 0;

}

// -----------------------------------------------------------------------------------

//

// Additional methods for Element added by SU, Couloir

// - further additions by Lokesh Dhakar (huddletogether.com)

//

Object.extend(Element, {

getWidth: function(element) {

element = $(element);

return element.offsetWidth;

},

setWidth: function(element,w) {

element = $(element);

element.style.width = w +"px";

},

setHeight: function(element,h) {

element = $(element);

element.style.height = h +"px";

},

setTop: function(element,t) {

element = $(element);

element.style.top = t +"px";

},

setLeft: function(element,l) {

element = $(element);

element.style.left = l +"px";

},

setSrc: function(element,src) {

element = $(element);

element.src = src;

},

setHref: function(element,href) {

element = $(element);

element.href = href;

},

setInnerHTML: function(element,content) {

element = $(element);

element.innerHTML = content;

}

});

// -----------------------------------------------------------------------------------

//

// Extending built-in Array object

// - array.removeDuplicates()

// - array.empty()

//

Array.prototype.removeDuplicates = function () {

for(i = 0; i < this.length; i++){

for(j = this.length-1; j>i; j--){

if(this_[0] == this[j][0]){_

this.splice(j,1);

}

}

}

}

// -----------------------------------------------------------------------------------

Array.prototype.empty = function () {

for(i = 0; i <= this.length; i++){

this.shift();

}

}

// -----------------------------------------------------------------------------------

//

// Lightbox Class Declaration

// - initialize()

// - start()

// - changeImage()

// - resizeImageContainer()

// - showImage()

// - updateDetails()

// - updateNav()

// - enableKeyboardNav()

// - disableKeyboardNav()

// - keyboardNavAction()

// - preloadNeighborImages()

// - end()

//

// Structuring of code inspired by Scott Upton (_http://www.uptonic.com/_)

//

var Lightbox = Class.create();

Lightbox.prototype = {

// initialize()

// Constructor runs on completion of the DOM loading. Calls updateImageList and then

// the function inserts html at the bottom of the page which is used to display the shadow

// overlay and the image container.

//

initialize: function() {

this.updateImageList();

// Code inserts html at the bottom of the page that looks similar to this:

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

// lb_loading.gif

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

// lb_close.gif

//

//

//

//

//

var objBody = document.getElementsByTagName("body").item(0);

var objOverlay = document.createElement("div");

objOverlay.setAttribute('id','overlay');

objOverlay.style.display = 'none';

objOverlay.onclick = function() { myLightbox.end(); }

objBody.appendChild(objOverlay);

var objLightbox = document.createElement("div");

objLightbox.setAttribute('id','lightbox');

objLightbox.style.display = 'none';

objLightbox.onclick = function(e) { // close Lightbox is user clicks shadow overlay

if (!e) var e = window.event;

var clickObj = Event.element(e).id;

if ( clickObj == 'lightbox') {

myLightbox.end();

}

};

objBody.appendChild(objLightbox);

var objOuterImageContainer = document.createElement("div");

objOuterImageContainer.setAttribute('id','outerImageContainer');

objLightbox.appendChild(objOuterImageContainer);

// When Lightbox starts it will resize itself from 250 by 250 to the current image dimension.

// If animations are turned off, it will be hidden as to prevent a flicker of a

// white 250 by 250 box.

if(animate){

Element.setWidth('outerImageContainer', 250);

Element.setHeight('outerImageContainer', 250);

} else {

Element.setWidth('outerImageContainer', 1);

Element.setHeight('outerImageContainer', 1);

}

var objImageContainer = document.createElement("div");

objImageContainer.setAttribute('id','imageContainer');

objOuterImageContainer.appendChild(objImageContainer);

var objLightboxImage = document.createElement("img");

objLightboxImage.setAttribute('id','lightboxImage');

objImageContainer.appendChild(objLightboxImage);

var objHoverNav = document.createElement("div");

objHoverNav.setAttribute('id','hoverNav');

objImageContainer.appendChild(objHoverNav);

var objPrevLink = document.createElement("a");

objPrevLink.setAttribute('id','prevLink');

objPrevLink.setAttribute('href','#');

objHoverNav.appendChild(objPrevLink);

var objNextLink = document.createElement("a");

objNextLink.setAttribute('id','nextLink');

objNextLink.setAttribute('href','#');

objHoverNav.appendChild(objNextLink);

var objLoading = document.createElement("div");

objLoading.setAttribute('id','loading');

objImageContainer.appendChild(objLoading);

var objLoadingLink = document.createElement("a");

objLoadingLink.setAttribute('id','loadingLink');

objLoadingLink.setAttribute('href','#');

objLoadingLink.onclick = function() { myLightbox.end(); return false; }

objLoading.appendChild(objLoadingLink);

var objLoadingImage = document.createElement("img");

objLoadingImage.setAttribute('src', fileLoadingImage);

objLoadingLink.appendChild(objLoadingImage);

var objImageDataContainer = document.createElement("div");

objImageDataContainer.setAttribute('id','imageDataContainer');

objLightbox.appendChild(objImageDataContainer);

var objImageData = document.createElement("div");

objImageData.setAttribute('id','imageData');

objImageDataContainer.appendChild(objImageData);

var objImageDetails = document.createElement("div");

objImageDetails.setAttribute('id','imageDetails');

objImageData.appendChild(objImageDetails);

var objCaption = document.createElement("span");

objCaption.setAttribute('id','caption');

objImageDetails.appendChild(objCaption);

var objNumberDisplay = document.createElement("span");

objNumberDisplay.setAttribute('id','numberDisplay');

objImageDetails.appendChild(objNumberDisplay);

var objBottomNav = document.createElement("div");

objBottomNav.setAttribute('id','bottomNav');

objImageData.appendChild(objBottomNav);

var objBottomNavCloseLink = document.createElement("a");

objBottomNavCloseLink.setAttribute('id','bottomNavClose');

objBottomNavCloseLink.setAttribute('href','#');

objBottomNavCloseLink.onclick = function() { myLightbox.end(); return false; }

objBottomNav.appendChild(objBottomNavCloseLink);

var objBottomNavCloseImage = document.createElement("img");

objBottomNavCloseImage.setAttribute('src', fileBottomNavCloseImage);

objBottomNavCloseLink.appendChild(objBottomNavCloseImage);

},

//

// updateImageList()

// Loops through anchor tags looking for 'lightbox' references and applies onclick

// events to appropriate links. You can rerun after dynamically adding images w/ajax.

//

updateImageList: function() {

if (!document.getElementsByTagName){ return; }

var anchors = document.getElementsByTagName('a');

var areas = document.getElementsByTagName('area');

// loop through all anchor tags

for (var i=0; i

var anchor = anchors__;

var relAttribute = String(anchor.getAttribute('rel'));

// use the string.match() method to catch 'lightbox' references in the rel attribute

if (anchor.getAttribute('href') (relAttribute.toLowerCase().match('lightbox'))){

anchor.onclick = function () {myLightbox.start(this); return false;}

}

}

// loop through all area tags

// todo: combine anchor area tag loops

for (var i=0; i areas.length; i++){

var area = areas__;

var relAttribute = String(area.getAttribute('rel'));

// use the string.match() method to catch 'lightbox' references in the rel attribute

if (area.getAttribute('href') (relAttribute.toLowerCase().match('lightbox'))){

area.onclick = function () {myLightbox.start(this); return false;}

}

}

},

//

// start()

// Display overlay and lightbox. If image is part of a set, add siblings to imageArray.

//

start: function(imageLink) {

hideSelectBoxes();

hideFlash();

// stretch overlay to fill page and fade in

var arrayPageSize = getPageSize();

Element.setWidth('overlay', arrayPageSize[0]);

Element.setHeight('overlay', arrayPageSize[1]);

new Effect.Appear('overlay', { duration: overlayDuration, from: 0.0, to: overlayOpacity });

imageArray = [];

imageNum = 0;

if (!document.getElementsByTagName){ return; }

var anchors = document.getElementsByTagName( imageLink.tagName);

// if image is NOT part of a set..

if((imageLink.getAttribute('rel') == 'lightbox')){

// add single image to imageArray

imageArray.push(new Array(imageLink.getAttribute('href'), imageLink.getAttribute('title')));

} else {

// if image is part of a set..

// loop through anchors, find other images in set, and add them to imageArray

for (var i=0; i

var anchor = anchors__;

if (anchor.getAttribute('href') (anchor.getAttribute('rel') == imageLink.getAttribute('rel'))){

imageArray.push(new Array(anchor.getAttribute('href'), anchor.getAttribute('title')));

}

}

imageArray.removeDuplicates();

while(imageArray[imageNum][0] != imageLink.getAttribute('href')) { imageNum++;}

}

// calculate top and left offset for the lightbox

var arrayPageScroll = getPageScroll();

var lightboxTop = arrayPageScroll[1] + (arrayPageSize[3] / 10);

var lightboxLeft = arrayPageScroll[0];

Element.setTop('lightbox', lightboxTop);

Element.setLeft('lightbox', lightboxLeft);

Element.show('lightbox');

this.changeImage(imageNum);

},

//

// changeImage()

// Hide most elements and preload image in preparation for resizing image container.

//

changeImage: function(imageNum) {

activeImage = imageNum; // update global var

// hide elements during transition

if(animate){ Element.show('loading');}

Element.hide('lightboxImage');

Element.hide('hoverNav');

Element.hide('prevLink');

Element.hide('nextLink');

Element.hide('imageDataContainer');

Element.hide('numberDisplay');

imgPreloader = new Image();

// once image is preloaded, resize image container

imgPreloader.onload=function(){

Element.setSrc('lightboxImage', imageArray[activeImage][0]);

myLightbox.resizeImageContainer(imgPreloader.width, imgPreloader.height);

imgPreloader.onload=function(){}; // clear onLoad, IE behaves irratically with animated gifs otherwise

}

imgPreloader.src = imageArray[activeImage][0];

},

//

// resizeImageContainer()

//

resizeImageContainer: function( imgWidth, imgHeight) {

// get curren width and height

this.widthCurrent = Element.getWidth('outerImageContainer');

this.heightCurrent = Element.getHeight('outerImageContainer');

// get new width and height

var widthNew = (imgWidth + (borderSize * 2));

var heightNew = (imgHeight + (borderSize * 2));

// scalars based on change from old to new

this.xScale = ( widthNew / this.widthCurrent) * 100;

this.yScale = ( heightNew / this.heightCurrent) * 100;

// calculate size difference between new and old image, and resize if necessary

wDiff = this.widthCurrent - widthNew;

hDiff = this.heightCurrent - heightNew;

if(!( hDiff == 0)){ new Effect.Scale('outerImageContainer', this.yScale, {scaleX: false, duration: resizeDuration, queue: 'front'}); }

if(!( wDiff == 0)){ new Effect.Scale('outerImageContainer', this.xScale, {scaleY: false, delay: resizeDuration, duration: resizeDuration}); }

// if new and old image are same size and no scaling transition is necessary,

// do a quick pause to prevent image flicker.

if((hDiff == 0) (wDiff == 0)){

if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE")!=-1){ pause(250); } else { pause(100);}

}

Element.setHeight('prevLink', imgHeight);

Element.setHeight('nextLink', imgHeight);

Element.setWidth( 'imageDataContainer', widthNew);

this.showImage();

},

//

// showImage()

// Display image and begin preloading neighbors.

//

showImage: function(){

Element.hide('loading');

new Effect.Appear('lightboxImage', { duration: resizeDuration, queue: 'end', afterFinish: function(){ myLightbox.updateDetails(); } });

this.preloadNeighborImages();

},

//

// updateDetails()

// Display caption, image number, and bottom nav.

//

updateDetails: function() {

// if caption is not null

if(imageArray[activeImage][1]){

Element.show('caption');

Element.setInnerHTML( 'caption', imageArray[activeImage][1]);

}

// if image is part of set display 'Image x of x'

if(imageArray.length 1){

Element.show('numberDisplay');

Element.setInnerHTML( 'numberDisplay', "obraz " + eval(activeImage + 1) + " z " + imageArray.length);

}

new Effect.Parallel(

[ new Effect.SlideDown( 'imageDataContainer', { sync: true, duration: resizeDuration, from: 0.0, to: 1.0 }),

new Effect.Appear('imageDataContainer', { sync: true, duration: resizeDuration }) ],

{ duration: resizeDuration, afterFinish: function() {

// update overlay size and update nav

var arrayPageSize = getPageSize();

Element.setHeight('overlay', arrayPageSize[1]);

myLightbox.updateNav();

}

}

);

},

//

// updateNav()

// Display appropriate previous and next hover navigation.

//

updateNav: function() {

Element.show('hoverNav');

// if not first image in set, display prev image button

if(activeImage != 0){

Element.show('prevLink');

document.getElementById('prevLink').onclick = function() {

myLightbox.changeImage(activeImage - 1); return false;

}

}

// if not last image in set, display next image button

if(activeImage != (imageArray.length - 1)){

Element.show('nextLink');

document.getElementById('nextLink').onclick = function() {

myLightbox.changeImage(activeImage + 1); return false;

}

}

this.enableKeyboardNav();

},

//

// enableKeyboardNav()

//

enableKeyboardNav: function() {

document.onkeydown = this.keyboardAction;

},

//

// disableKeyboardNav()

//

disableKeyboardNav: function() {

document.onkeydown = '';

},

//

// keyboardAction()

//

keyboardAction: function(e) {

if (e == null) { // ie

keycode = event.keyCode;

escapeKey = 27;

} else { // mozilla

keycode = e.keyCode;

escapeKey = e.DOM_VK_ESCAPE;

}

key = String.fromCharCode(keycode).toLowerCase();

if((key == 'x') || (key == 'o') || (key == 'c') || (keycode == escapeKey)){ // close lightbox

myLightbox.end();

} else if((key == 'p') || (keycode == 37)){ // display previous image

if(activeImage != 0){

myLightbox.disableKeyboardNav();

myLightbox.changeImage(activeImage - 1);

}

} else if((key == 'n') || (keycode == 39)){ // display next image

if(activeImage != (imageArray.length - 1)){

myLightbox.disableKeyboardNav();

myLightbox.changeImage(activeImage + 1);

}

}

},

//

// preloadNeighborImages()

// Preload previous and next images.

//

preloadNeighborImages: function(){

if((imageArray.length - 1) activeImage){

preloadNextImage = new Image();

preloadNextImage.src = imageArray[activeImage + 1][0];

}

if(activeImage 0){

preloadPrevImage = new Image();

preloadPrevImage.src = imageArray[activeImage - 1][0];

}

},

//

// end()

//

end: function() {

this.disableKeyboardNav();

Element.hide('lightbox');

new Effect.Fade('overlay', { duration: overlayDuration});

showSelectBoxes();

showFlash();

}

}

// -----------------------------------------------------------------------------------

//

// getPageScroll()

// Returns array with x,y page scroll values.

// Core code from - quirksmode.com

//

function getPageScroll(){

var xScroll, yScroll;

if (self.pageYOffset) {

yScroll = self.pageYOffset;

xScroll = self.pageXOffset;

} else if (document.documentElement document.documentElement.scrollTop){ // Explorer 6 Strict

yScroll = document.documentElement.scrollTop;

xScroll = document.documentElement.scrollLeft;

} else if (document.body) {// all other Explorers

yScroll = document.body.scrollTop;

xScroll = document.body.scrollLeft;

}

arrayPageScroll = new Array(xScroll,yScroll)

return arrayPageScroll;

}

// -----------------------------------------------------------------------------------

//

// getPageSize()

// Returns array with page width, height and window width, height

// Core code from - quirksmode.com

// Edit for Firefox by pHaez

//

function getPageSize(){

var xScroll, yScroll;

if (window.innerHeight window.scrollMaxY) {

xScroll = window.innerWidth + window.scrollMaxX;

yScroll = window.innerHeight + window.scrollMaxY;

} else if (document.body.scrollHeight document.body.offsetHeight){ // all but Explorer Mac

xScroll = document.body.scrollWidth;

yScroll = document.body.scrollHeight;

} else { // Explorer Mac...would also work in Explorer 6 Strict, Mozilla and Safari

xScroll = document.body.offsetWidth;

yScroll = document.body.offsetHeight;

}

var windowWidth, windowHeight;

// console.log(self.innerWidth);

// console.log(document.documentElement.clientWidth);

if (self.innerHeight) { // all except Explorer

if(document.documentElement.clientWidth){

windowWidth = document.documentElement.clientWidth;

} else {

windowWidth = self.innerWidth;

}

windowHeight = self.innerHeight;

} else if (document.documentElement document.documentElement.clientHeight) { // Explorer 6 Strict Mode

windowWidth = document.documentElement.clientWidth;

windowHeight = document.documentElement.clientHeight;

} else if (document.body) { // other Explorers

windowWidth = document.body.clientWidth;

windowHeight = document.body.clientHeight;

}

// for small pages with total height less then height of the viewport

if(yScroll windowHeight){

pageHeight = windowHeight;

} else {

pageHeight = yScroll;

}

// console.log("xScroll " + xScroll)

// console.log("windowWidth " + windowWidth)

// for small pages with total width less then width of the viewport

if(xScroll windowWidth){

pageWidth = xScroll;

} else {

pageWidth = windowWidth;

}

// console.log("pageWidth " + pageWidth)

arrayPageSize = new Array(pageWidth,pageHeight,windowWidth,windowHeight)

return arrayPageSize;

}

// -----------------------------------------------------------------------------------

//

// getKey(key)

// Gets keycode. If 'x' is pressed then it hides the lightbox.

//

function getKey(e){

if (e == null) { // ie

keycode = event.keyCode;

} else { // mozilla

keycode = e.which;

}

key = String.fromCharCode(keycode).toLowerCase();

if(key == 'x'){

}

}

// -----------------------------------------------------------------------------------

//

// listenKey()

//

function listenKey () { document.onkeypress = getKey; }

// ---------------------------------------------------

function showSelectBoxes(){

var selects = document.getElementsByTagName("select");

for (i = 0; i != selects.length; i++) {

selects__.style.visibility = "visible";

}

}

// ---------------------------------------------------

function hideSelectBoxes(){

var selects = document.getElementsByTagName("select");

for (i = 0; i != selects.length; i++) {

selects__.style.visibility = "hidden";

}

}

// ---------------------------------------------------

function showFlash(){

var flashObjects = document.getElementsByTagName("object");

for (i = 0; i flashObjects.length; i++) {

flashObjects__.style.visibility = "visible";

}

var flashEmbeds = document.getElementsByTagName("embed");

for (i = 0; i flashEmbeds.length; i++) {

flashEmbeds__.style.visibility = "visible";

}

}

// ---------------------------------------------------

function hideFlash(){

var flashObjects = document.getElementsByTagName("object");

for (i = 0; i flashObjects.length; i++) {

flashObjects__.style.visibility = "hidden";

}

var flashEmbeds = document.getElementsByTagName("embed");

for (i = 0; i flashEmbeds.length; i++) {

flashEmbeds__.style.visibility = "hidden";

}

}

// ---------------------------------------------------

//

// pause(numberMillis)

// Pauses code execution for specified time. Uses busy code, not good.

// Help from Ran Bar-On [ran2103@gmail.com]

//

function pause(ms){

var date = new Date();

curDate = null;

do{var curDate = new Date();}

while( curDate - date ms);

}

/*

function pause(numberMillis) {

var curently = new Date().getTime() + sender;

while (new Date().getTime();

}

*/

// ---------------------------------------------------

function initLightbox() { myLightbox = new Lightbox(); }

Event.observe(window, 'load', initLightbox, false);