Liniowe skoki pingu


(Sca_la) #1

Siema,
Co około 10sek mam wyraźne skoki pingu. Moja karta to TP-LINK TL-WDN4800 wpięta przez PCIE x1. Dodam, że ping puszczony z routera leci bez żadnych podskoków. Z czego to może wynikać?


(bachus) #2

Praktycznie sobie odpowiedziałeś - dostawca internetu.


(Sca_la) #3

Heh. Nie wiem skąd to wywnioskowałeś skoro wyraźnie napisałem, że ping puszczony przez router idzie gładko bez skoków :slight_smile:
Co do samego skakania pingu, trochę pogrzebałem i już znam przyczynę. Jest nią sam Windows i jego skanowanie sieci wifi w okolicy. Interwał skanowania jest co 10 sekund. Wystarczyło to wyłączyć i jest elegancki ping bez żadnych odczuwalnych skoków.


(bachus) #4

@Sca_la le przeczytałem: zamiast “dodam, że ping puszczony z routera leci bez żadnych podskoków.” zrozumiałem “dodam, że ping puszczony do routera leci bez żadnych podskoków.”, więc rzeczywiście moja uwaga była bez sensu i problem istniał w sieci lokalnej.


(Sca_la) #5

Zdarza się najlepszym. Może wrzucę tu skrypt bat którego użyłem do wyłączenia skanowania. Może komuś się jeszcze przyda :slight_smile:
Źródło: http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-3292577/ping-spikes-seconds.html#r19118755

@echo off
title Fix for Wireless Ping Spikes (self.GlobalOffensive)
echo submitted by Clyq, bat by Ment-0
echo ------------------------------------------------------------------
echo Stop your Wireless Card from searching nearby networks and
echo updating your signal quality when you're not asking it to,
echo which is what is causing the spikes.
echo ------------------------------------------------------------------
echo You will need to turn it back on if you disconnect or need to be
echo able to find nearby networks again.
echo Good Luck!
echo ------------------------------------------------------------------
pause
:MENU
cls
echo ------------------------------------------------------------------
echo -------------------Fix for Wireless Ping Spikes-------------------
echo ------------------------------------------------------------------
echo Option 1: Disable searching for networks and updating quality.
echo Option 2: Enable searching for networks and updating quality.
echo Option 3: Exit.
SET /P M=Type 1, 2 OR 3 then press ENTER:
IF %M%==1 GOTO DISABLE
IF %M%==2 GOTO ENABLE
IF %M%==3 GOTO END
:DISABLE
cls
netsh wlan show settings
echo.
echo The last line should be like: Auto configuration logic is
echo enabled on interface "WiFi"
echo.
echo If so, type what is says after interface.
echo EXAMPLE if interface="WiFi" then you type: WiFi
SET /P input=Type here:
netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="%INPUT%"
pause
GOTO MENU
:ENABLE
cls
netsh wlan show settings
echo.
echo The last line should be like: Auto configuration logic is
echo disabled on interface "WiFi"
echo.
echo If so, type what is says after interface.
echo EXAMPLE if interface="WiFi" then you type: WiFi
SET /P input=Type here:
netsh wlan set autoconfig enabled=yes interface="%INPUT%"
pause
GOTO MENU
:END
exit