Link odsyłający do przycisku

mam na pewnej stronie przycisk i chcę udostępnić link, który wywoła to jakby ktoś tego buttona kliknął

document.location.href <- tu masz ścieżkę strony, możesz badać

document.getElementById(“ID_PRZYCISKU”).click() <- tak w niego “klikasz”

tak, a jak to znaleźć
strona to

Śledź Przestań śledzić
</div>
<div id="follow-button" class="buttons">

<div class="follow-button button blue notfollowing" data-control="follow">
<span class="follow text"><span class="icon-sm follower white"></span>Śledź</span>
<span class="unfollow text"><span class="icon-sm follower black"></span>Przestań 
śledzić</span>
</div>
Sformatowany blok tekstu poprzedź 4 spacjami

</div>