Link z poczty nie otwiera przeglądarki


(ogniomistrz) #1

Pojawił się problem.Po zainstalowaniu IE8 link z poczty (M.Thunderird) nie otwiera strony (brak reakcji).Mam też zainstalowaną Operę 10. I nieważne czy domyślą jest IE czy Opera.Jakaś porada?


(niezDarek) #2

dajesz na start i na górze powinna widnieć domyślna przeglądarka,

trzeba chyba przekierować protokoły:

http://mozillapl.org/wiki/Obs%C5%82uga_ ... %82%C3%B3w


(ogniomistrz) #3

Dzięki.Poczytałem.Pomogło!


(Piotr P.) #4

Opcje folderów -> Typy plikow ((Podaje na przykladzie IE, Ty wstaw swoje):

Znajdz typ URL:Protokół HTTP -->Edytuj --> zaznacz akcje --> Edytuj i wpisz

sciezke do aplikacji wykonujacej akcje:

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" -nohome .

lub wpisz polecenie:

regsvr32 urlmon.dll --> zrestartuj komputer.

Opcje internetowe --> Programy ->Resetuj ustawienia sieci Web.

lub bezpośrednio zmodyfikuj Rejestr

Pierwsze, wykonaj kopie rejestru a teraz przystap do zmian:

HKEY_CLASSES_ROOT\http

"Source Filter"="{E436EBB6-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}"

Domyslna="URL:Protokół HTTP"

"EditFlags"=dword:00000002

"URL Protocol"=""

HKEY_CLASSES_ROOT\http\shell\open\command

Domyslna="\"C:\PROGRA~1\INTERN~1\iexplore.exe\" -nohome"

HKEY_CLASSES_ROOT\http\shell\open\ddeexec\Application

Domyslna="IExplore"

HKEY_CLASSES_ROOT\https

"Source Filter"="{E436EBB6-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}"

Domyslna="URL:Protokół HTTPS"

"EditFlags"=dword:00000002

"URL Protocol"=""

HKEY_CLASSES_ROOT\https\shell\open\command

Domyslna="C:\PROGRA~1\INTERN~1\iexplore.exe -nohome"

HKEY_CLASSES_ROOT\https\shell\open\ddeexec\Application

Domyslna="IExplore"

oraz wykonaj podobnie dla HKEY_CLASSES_ROOT\ftp\shell\open\command