Linker Error w Dev-C++


(Mateusz Bolewski) #1

Otóż mam taki problem. Piszę spory projekt z C++ i mam w nim klasy które dziedziczą po sobie. Mam do stworzenia obiekty i operacje na tych obiektach. Obiekty chciałem umieścić na liście statycznej. Oto kod:

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 


using namespace std;


//Klasa nadrzędna

class A

{

   private: 

        int licA;

   protected: 

         int liczA;

   public:

};


//Klasa podrzędna

class B : public A

{

   private:

       int licB;

   protected:

        int liczB;

   public:   

};


//Klasa podrzędna

class C : public A

{

   private:

       int licC;

   protected:

        int liczC;

   public:


};


//Liść

class D : public B

{

   private:

       int licD;

       string nazwa;

   protected:

        int liczD;

   public:

       static list objectsD;

       D(string _nazwa, int _liczA, int _liczB, int _licD, int _liczD); 

       friend void utworz_obiekt_D();  

       friend void usun_obiekt_D(); 

};


D::D(string _nazwa, int _liczA, int _liczB, int _licD, int _liczD)

{

      nazwa=_nazwa;

      liczA=_liczA;

      liczB=_liczB;

      licD=_licD;

      liczD=_liczD;

      objectsD.push_back(*this);

}


//Deklaracja pozostałych klas


//FUNKCJE TWORZĄCE OBIEKTY

void utworz_obiekt_D()

{

   string nazw;

   int licd, liczd, liczb, licza;


   cin >> nazw;


   cout << "Liczba A: ";

   cin >> licza;

   cout << endl;


   cout << "Liczba B: ";

   cin >> liczb;

   cout << endl;


   cout << "Pierwsza liczba D: ";

   cin >> licd;

   cout << endl;


   cout << "Druga liczba D: ";

   cin >> liczd;

   cout << endl;


   D* objektD;

   objektD = new D(nazw,licza,liczb,licd,liczd);

   cout << "Do klasy D utworzono obiekt: " << nazw << "\n";

}


//pozostałe funkcje dodające obiekty


// ******************************************************************************


//FUNKCJE USUWAJACE OBIEKT

void usun_obiekt_D()

{

   string nazw;

   int stan = 0;

   list::iterator z;

   z=D::objectsD.begin();


   cin >> nazw;


   while(z != D::objectsD.end())

   {

      if (z->nazwa == nazw)

      {

        D::objectsD.erase(z);  

        cout <<"Z klasy D pomyslnie usunieto obiekt o nazwie: " << nazw <<"\n";

        stan = 1;

        break;  

      } 

   z++;         

   }

   if (stan==0)

   {

      cout << "Obiekt o nazwie " << nazw << " nie istnieje w klasie D!\n";   

   }

}


//DRZEWO PROJEKTU

void drzewko()

{

   cout <<" A" <
   cout <<" |" <
   cout <<" ---------------------" <
   cout <<" | |" <
   cout <<" B C" <
   cout <<" | |" <
   cout <<"----------- -----------" <
   cout <<"| | | |" <
   cout <<"D E F G" <
   cout <<" | | |" <
   cout <<" ---- ---- ---------" <
   cout <<" | | | | |" <
   cout <<" H --- I J K" <
   cout <<" | |" <
   cout <<" ------- ---" <
   cout <<" | | |" <
   cout <<" L M N" <
}


int main(int argc, char *argv[])

{

  int n;

  cout << "Czy chcesz zobaczyc drzewo swojego projektu? Jesli tak to wcisnij 1!\n";

  cin >> n;

  if (n==1)

  {

       drzewko();

  }

  cout << endl;

  system("PAUSE");

  return EXIT_SUCCESS;

}

[/code]

problem jest taki że w trakcie kompilacji wywala mi [Linker error] undefined reference to `D::objectsD' i tak jest do każdej klasy, która ma listę obiektów. Wie ktoś czemuż się tak dzieje??


(Wojtekbogocki) #2

Wiem na pewno, że nie powinieneś używać Dev'a - nie jest już od dawna rozwijany, ma wyjątkowo toporną obsługę i prehistoryczną wersję gcc. Mógłbyś spróbować Code Blocks albo Visual C++.


(Mateusz Bolewski) #3

Znalazłem rozwiązanie. Po prostu przed funkcją główną muszę zadeklarować używane w klasach listy.

list D::objectsD;


int main(int argc, char *argv[])

{

  int n;

  cout << "Czy chcesz zobaczyc drzewo swojego projektu? Jesli tak to wcisnij 1!\n";

  cin >> n;

  if (n==1)

  {

       drzewko();

  }

  if (n==2)

  {


  }

  cout << endl;

  system("PAUSE");

  return EXIT_SUCCESS;

}

Temat do zamknięcia.