[linux][c++][gdb] Debugger - File not found: stdio_sync_filebuf.h


(look997) #1

W Visual Studio Code mam takie ustawienia:
http://pastebin.com/dpAqZr4w

Gdy kliknę “Start Debugging” a potem “pause” to pojawia się Error:
Unable to open ‘stdio_sync_filebuf.h’: File not found (/build/gcc/src/gcc-build/x86_64-pc-linux-gnu/libstdc+±v3/include/ext/stdio_sync_filebuf.h).

Trzeba jakoś do gdb podlinkować biblioteki w pliku launch.json? Jak to zrobić?

Położenie pliku jest w /usr/include/c++/6.3.1/ext/stdio_sync_filebuf.h


(look997) #2

Rozwiązanie:
Do pliku /etc/gdb/gdbinit dodałem:
set substitute-path /build/gcc/src/gcc-build/x86_64-pc-linux-gnu/libstdc+±v3/include/ /usr/include/c++/6.3.1/

I gotowe.