[Linux][GDB] Jak sprawdzić jaki jest substitute-path w GDB?


(look997) #1

Jak sprawdzić jaki jest substitute-path w GDB?


(look997) #2

Wejść w gdb poleceniem:
gdb
Potem
show substitute-path
I wtedy wyświetli się lista. Domyślnie jest chyba pusta.