Linux-Manipulowanie przesyłaniem danych MIDI


(SMDOBPRO) #1

System :Linux Mint 13.2 (unoficjal pl) choć pewnie nr. i versja distra nie ma tu decydującego znaczenia.