Linux Mint 12 x64 - jak uruchomić Netbeans 7.1.1?


(Fane Exe) #1

Witam,

mam problem z uruchomieniem netbeans'a. Wgrałem jdk , przy instalacji netbeans'a też mi ładnie wszystko wykryło, ale gdy próbuje uruchomić aplikacje, to nic się nie dzieje. Jakieś pomysły?

Taki output przy próbie z termianala.

/home/thomas/Pulpit/netbeans-7.1.1.desktop: line 1: [Desktop]

java -version:

[code]

java version "1.6.0_26"

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_26-b03)

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.1-b02, mixed mode)

javac -version:

javac 1.6.0_31

(marcin82) #2

Podaj wynik polecenia:

cat ~/Pulpit/netbeans-7.1.1.desktop

Z jakiego położenia skopiowałeś skrót do aplikacji? W jaki sposób instalowałeś Netbeans?


(Fane Exe) #3
[Desktop Entry]

Encoding=UTF-8

Name=NetBeans IDE 7.1.1

Comment=The Smarter Way to Code

Exec=/bin/sh "/home/thomas/netbeans-7.1.1/bin/netbeans"

Icon=/home/thomas/netbeans-7.1.1/nb/netbeans.png

Categories=Application;Development;Java;IDE

Version=1.0

Type=Application

Terminal=0

Z folderu domowego, pobralem z oficjalnej strony i wykonałem sh ./itd.


(marcin82) #4

A spróbuj uruchomić z konsoli takim poleceniem:

bash /home/thomas/netbeans-7.1.1/bin/netbeans

oraz takim:

/home/thomas/netbeans-7.1.1/bin/netbeans

====

Jeśli którąś z tych komend program się uruchomi popraw tylko polecenie w polu Exec= pliku netbeans-7.1.1.desktop.


(Fane Exe) #5

Nadal sie nie uruchamia. Wydaje mi się, że wykrywa dobrze jre.

Za dużo czasu tracę na to, powrót do (w tym wypadku) pewnej windy.

Dzięki za pomoc.

EDIT:

Dzisiaj wgrałem 32 bitową wersję i działa netbeans.

Aby mieć więcej niż 4 GB na linuxie - sudo apt-get install linux-generic-pae linux-headers-generic-pae.

Śmiga :slight_smile: