Linux Mint 18.1 64bit Cinnamon - dźwięk przycina (laguje/ścina na pół sekundy)


#1

Mam problem w dźwiękiem, który nie występował, gdy używałem Windows 10.

Przy odtwarzaniu muzyki/oglądaniu filmów dźwięk urywa się na pół sekundy, co jest bardzo irytujące. Dzieje się tak w nieokreślonym czasie, lecz można przyjąć, że co kilkanaście sekund lub częściej.

Nie instalowałem żadnych dodatkowych sterowników.

Audio: Card-1 Intel Wildcat Point-LP High Definition Audio Controller

    driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:9ca0

    Card-2 Intel Broadwell-U Audio Controller
    driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:03.0 chip-ID: 8086:160c

    Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-53-generic

(FadeMind) #2

zaktualizuj kernel do 4.11 albo co najmniej 4.9 LTS


#3

Spróbuję, ale…

“installing a new kernel unnecessarily can lead to undesirable regressions, such as: no network connection, no sound or even the inability to boot the system, so install a new kernel on your own risk”

:wink:


(FadeMind) #4

Podaj wynik polecenia:

aplay -l
inxi -Fxz

#5

Zaktualizowałem kernel. W nocy sprawdzę, czy coś to dało.

**** Lista PLAYBACK urządzeń ****
karta 0: HDMI [HDA Intel HDMI], urządzenie 3: HDMI 0 [HDMI 0]
 Urządzenia podrzędne: 1/1
 Urządzenie podrzędne #0: subdevice #0
karta 0: HDMI [HDA Intel HDMI], urządzenie 7: HDMI 1 [HDMI 1]
 Urządzenia podrzędne: 1/1
 Urządzenie podrzędne #0: subdevice #0
karta 0: HDMI [HDA Intel HDMI], urządzenie 8: HDMI 2 [HDMI 2]
 Urządzenia podrzędne: 1/1
 Urządzenie podrzędne #0: subdevice #0
karta 1: PCH [HDA Intel PCH], urządzenie 0: CX20751/2 Analog [CX20751/2 Analog]
 Urządzenia podrzędne: 1/1
 Urządzenie podrzędne #0: subdevice #0

System:  Host: Lenovo-ideapad-100-15IBD Kernel: 4.10.0-21-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
      Desktop: Cinnamon 3.2.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.1)
      Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine:  System: LENOVO (portable) product: 80QQ v: Lenovo ideapad 100-15IBD
      Mobo: LENOVO model: Nano 5B6 v: SDK0J40700 WIN
      Bios: LENOVO v: E0CN16WW date: 08/04/2015
CPU:    Dual core Intel Core i5-5200U (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
      flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 8779
      clock speeds: max: 2700 MHz 1: 827 MHz 2: 1381 MHz 3: 799 MHz
      4: 799 MHz
Graphics: Card-1: Intel Broadwell-U Integrated Graphics bus-ID: 00:02.0
      Card-2: NVIDIA GK208M [GeForce 920M] bus-ID: 04:00.0
      Display Server: X.Org 1.18.4 driver: nvidia
      Resolution: 1366x768@60.05hz
      GLX Renderer: GeForce 920M/PCIe/SSE2
      GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 375.39 Direct Rendering: Yes
Audio:   Card-1 Intel Wildcat Point-LP High Definition Audio Controller
      driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
      Card-2 Intel Broadwell-U Audio Controller
      driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:03.0
      Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-21-generic
Network:  Card-1: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
      driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 5000 bus-ID: 02:00.0
      IF: enp2s0 state: down mac: <filter>
      Card-2: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
      driver: rtl8723be port: 4000 bus-ID: 03:00.0
      IF: wlp3s0 state: up mac: <filter>
Drives:  HDD Total Size: 1000.2GB (1.8% used)
      ID-1: /dev/sda model: ST1000LM024_HN size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 909G used: 9.4G (2%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
      ID-2: swap-1 size: 8.50GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
RAID:   No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors:  System Temperatures: cpu: 50.0C mobo: N/A gpu: 0.0:47C
      Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:   Processes: 195 Uptime: 10 min Memory: 950.8/7901.9MB
      Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
      Client: Shell (bash 4.3.481) inxi: 2.2.35

#6

Zaktualizowanie kernela nic nie dało. Nadal ten sam problem.


(FadeMind) #7

Jaka wersja pulseaudio?


#8

8.0


(FadeMind) #9

Przejdź na Manjaro Linux :slight_smile:
Niestety Ubuntu i jego forki korzystają ze starszych wersji paczek co powoduje problemy w stabilności systemu/sprzętu.

Manjaro ma zawsze najnowsze - stabilne wersje pakietów.

https://manjaro.org/get-manjaro/