Linux Mint 18, WiFi Hotspot nie działa

Przy próbie połączenia się do hotspota utworzonego w systemie, połączenie znika. W Mint 17.3 nie było  tym problemu.
syslog

lsusb

iwconfig

ifconfig -a