Linux Ubuntu 16.04 LTS State: degraded


(Dampsy) #1

Witam, mam problem z Linuxem Ubuntu 16.04 LTS w maszynie wirtualnej. Po użyciu komendy systemctl status wyświetla się:
State: degraded
Jobs: 0 queued
Failed: 2 units
Since: wto 2017-10-10 18:07:03 CEST; 1h 31min ago
CGroup: /
├─user.slice
│ └─user-1000.slice
│ ├─user@1000.service
│ │ └─init.scope
│ │ ├─1475 /lib/systemd/systemd --user
│ │ └─1476 (sd-pam)
│ └─session-c2.scope
│ ├─ 1345 lightdm --session-child 12 19
│ ├─ 1481 /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
│ ├─ 1483 /sbin/upstart --user
│ ├─ 1497 /usr/bin/VBoxClient --clipboard
│ ├─ 1498 /usr/bin/VBoxClient --clipboard
│ ├─ 1507 /usr/bin/VBoxClient --display
│ ├─ 1508 /usr/bin/VBoxClient --display
│ ├─ 1512 /usr/bin/VBoxClient --seamless
│ ├─ 1513 /usr/bin/VBoxClient --seamless
│ ├─ 1516 /usr/bin/VBoxClient --draganddrop
│ ├─ 1517 /usr/bin/VBoxClient --draganddrop
│ ├─ 1621 upstart-udev-bridge --daemon --user
│ ├─ 1624 dbus-daemon --fork --session --address=unix:abstract=/t
│ ├─ 1636 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/hud/window-stack-bridge
│ ├─ 1670 upstart-dbus-bridge --daemon --session --user --bus-nam
│ ├─ 1672 upstart-dbus-bridge --daemon --system --user --bus-name
│ ├─ 1676 upstart-file-bridge --daemon --user
│ ├─ 1693 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/bamf/bamfdaemon
│ ├─ 1700 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi-bus-launcher
│ ├─ 1707 /usr/bin/dbus-daemon --config-file=/etc/at-spi2/accessi
│ ├─ 1710 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi2-registryd --use-gnome-ses
│ ├─ 1714 /usr/lib/gvfs/gvfsd
│ ├─ 1719 /usr/lib/gvfs/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f -o big_
│ ├─ 1727 gpg-agent --homedir /home/mucha/.gnupg --use-standard-s
│ ├─ 1740 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/hud/hud-service
│ ├─ 1742 /usr/lib/unity-settings-daemon/unity-settings-daemon
│ ├─ 1750 /usr/lib/gnome-session/gnome-session-binary --session=u
│ ├─ 1752 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/unity/unity-panel-service
│ ├─ 1901 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-messages/indicator-
│ ├─ 1906 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-bluetooth/indicator
lines 21-43/165 22%
│ ├─ 1907 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-power/indicator-pow
│ ├─ 1915 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-datetime/indicator-
│ ├─ 1920 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-keyboard/indicator-
│ ├─ 1921 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-sound/indicator-sou
│ ├─ 1925 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-printers/indicator-
│ ├─ 1931 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-session/indicator-s
│ ├─ 1935 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-application/indicat
│ ├─ 1958 /usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog
│ ├─ 1973 /usr/lib/evolution/evolution-source-registry
│ ├─ 1989 /usr/lib/dconf/dconf-service
│ ├─ 2008 compiz
│ ├─ 2036 nm-applet
│ ├─ 2041 /usr/bin/gnome-software --gapplication-service
│ ├─ 2048 /usr/lib/evolution/evolution-calendar-factory
│ ├─ 2049 /usr/lib/unity-settings-daemon/unity-fallback-mount-hel
│ ├─ 2053 nautilus -n
│ ├─ 2054 /usr/lib/policykit-1-gnome/polkit-gnome-authentication-
│ ├─ 2061 /usr/lib/gvfs/gvfs-udisks2-volume-monitor
│ ├─ 2117 /usr/lib/gvfs/gvfs-goa-volume-monitor
│ ├─ 2122 /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor
│ ├─ 2134 /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volume-monitor
lines 42-64/165 36%
│ ├─ 2134 /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volume-monitor
│ ├─ 2145 /usr/lib/gvfs/gvfs-mtp-volume-monitor
│ ├─ 2148 /usr/lib/evolution/evolution-calendar-factory-subproces
│ ├─ 2165 /usr/lib/evolution/evolution-calendar-factory-subproces
│ ├─ 2177 /usr/lib/evolution/evolution-addressbook-factory
│ ├─ 2188 /usr/lib/evolution/evolution-addressbook-factory-subpro
│ ├─ 2200 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spawner :1.8 /org/gtk/gvfs/
│ ├─ 2230 zeitgeist-datahub
│ ├─ 2237 /bin/sh -c /usr/lib/x86_64-linux-gnu/zeitgeist/zeitgeis
│ ├─ 2241 /usr/bin/zeitgeist-daemon
│ ├─ 2248 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/zeitgeist-fts
│ ├─ 2288 /usr/lib/gvfs/gvfsd-network --spawner :1.8 /org/gtk/gvf
│ ├─ 2318 /usr/lib/gvfs/gvfsd-metadata
│ ├─ 2325 /usr/lib/gvfs/gvfsd-dnssd --spawner :1.8 /org/gtk/gvfs/
│ ├─ 2355 update-notifier
│ ├─ 2404 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/deja-dup/deja-dup-monitor
│ ├─ 7641 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gconf/gconfd-2
│ ├─15583 /usr/lib/firefox/firefox
│ ├─15686 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -childID 2 -isFor
│ ├─16033 gedit /etc/dhcp/dhcpd.conf
│ ├─16234 /usr/lib/gnome-terminal/gnome-terminal-server
│ ├─16238 bash
│ ├─16248 systemctl status
│ └─16249 pager
├─init.scope
│ └─1 /sbin/init splash
└─system.slice
├─irqbalance.service
│ └─882 /usr/sbin/irqbalance --pid=/var/run/irqbalance.pid
├─lightdm.service
│ ├─1069 /usr/sbin/lightdm
│ └─1090 /usr/lib/xorg/Xorg -core :0 -seat seat0 -auth /var/run/lig
├─polkitd.service
│ └─892 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no-debug
├─colord.service
│ └─1436 /usr/lib/colord/colord
├─nmbd.service
│ └─1330 /usr/sbin/nmbd -D
├─snapd.service
│ └─805 /usr/lib/snapd/snapd
├─upower.service
│ └─1384 /usr/lib/upower/upowerd
├─NetworkManager.service
├─NetworkManager.service
│ ├─ 769 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
│ ├─1002 /sbin/dhclient -d -q -sf /usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-h
│ └─1021 /usr/sbin/dnsmasq --no-resolv --keep-in-foreground --no-ho
├─dbus.service
│ ├─ 722 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork
│ └─2056 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/fwupd/fwupd
├─accounts-daemon.service
│ └─771 /usr/lib/accountsservice/accounts-daemon
├─vboxadd-service.service
│ └─1075 /usr/sbin/VBoxService --pidfile /var/run/vboxadd-service.s
├─smbd.service
│ ├─1364 /usr/sbin/smbd -D
│ ├─1367 /usr/sbin/smbd -D
│ └─1433 /usr/sbin/smbd -D
├─udisks2.service
│ └─2098 /usr/lib/udisks2/udisksd --no-debug
├─whoopsie.service
│ └─1210 /usr/bin/whoopsie -f
├─avahi-daemon.service
│ ├─716 avahi-daemon: running [Marcin-VirtualBox.local
│ └─727 avahi-daemon: chroot helpe
├─system-getty.slice
│ └─getty@tty1.service
│ └─1241 /sbin/agetty --noclear tty1 linux
├─ModemManager.service
│ └─802 /usr/sbin/ModemManager
├─systemd-logind.service
│ └─712 /lib/systemd/systemd-logind
├─rtkit-daemon.service
│ └─1402 /usr/lib/rtkit/rtkit-daemon
├─cups.service
│ ├─7398 /usr/sbin/cupsd -l
│ ├─7403 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus://
│ ├─7404 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus://
│ ├─7405 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus://
│ ├─7406 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus://
│ ├─7407 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus://
│ ├─7408 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus://
│ └─7409 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus://
├─cron.service
│ └─801 /usr/sbin/cron -f
├─apache2.service
│ ├─15785 /usr/sbin/apache2 -k start
│ ├─15786 /usr/sbin/apache2 -k start
│ └─15787 /usr/sbin/apache2 -k start
├─systemd-udevd.service
│ └─266 /lib/systemd/systemd-udevd
├─acpid.service
│ └─776 /usr/sbin/acpid
├─rsyslog.service
│ └─782 /usr/sbin/rsyslogd -n
├─systemd-journald.service
│ └─246 /lib/systemd/systemd-journald
├─php7.0-fpm.service
│ ├─14748 php-fpm: master process (/etc/php/7.0/fpm/php-fpm.conf)
│ ├─14750 php-fpm: pool www
│ └─14751 php-fpm: pool www
└─cups-browsed.service
└─7399 /usr/sbin/cups-browsed
lines 143-165/165 (END)

Czy wie ktoś może jak to naprawić?


(roobal) #2

W journactl masz pełnego loga, tam znajdziesz które uslugi nie wstały i dlaczego. Najczęściej nie wstają z powodu błędów w plikach konfiguracyjnych, czasami zależą od target, np. postfix nie wstanie, gdy sieć wstanie, ale dhcp nie nadąża z przypisaniem adresu.


(Dampsy) #3

Dziękuję za odpowiedź.


(saitoh) #4

systemctl --failed