Linux, Wolfenstein ET, brak dźwięku

Skorzystałem z instrukcji poniżej, niestety nie mam /proc/asound/card0/pcm0p/oss

Skorzystałem też ze skryptu et-sdl-sound , pozmieniałem ścieżki aby widział tylko te do bibliotek lib64 zamiast lib32, jednak nic się nie dzieje.

et-sdl-sound] info : et.x86 is installed to /usr/local/games/enemy-territory

[et-sdl-sound] error : can't locate libSDL.so

[et-sdl-sound] info : tried following files

[et-sdl-sound] info : /usr/lib64/libSDL.so

[et-sdl-sound] info : symbolic link to `libSDL-1.2.so.0.11.4'

[et-sdl-sound] info : /usr/lib64/libSDL-1.2.so.0.11.4

[et-sdl-sound] info : ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, BuildID[sha1]=0xcbbcb46d06b50d3b05838087c3c5aafd408746d1, stripped

[et-sdl-sound] info : /usr/lib64/libSDL-1.2.so.0

[et-sdl-sound] info : symbolic link to `libSDL-1.2.so.0.11.4'

[et-sdl-sound] info : /usr/lib64/libSDL-1.2.so.0.11.4

[et-sdl-sound] info : ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, BuildID[sha1]=0xcbbcb46d06b50d3b05838087c3c5aafd408746d1, stripped

[et-sdl-sound] info : /usr/lib64/libSDL-1.2.so.0.11.4

[et-sdl-sound] info : ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, BuildID[sha1]=0xcbbcb46d06b50d3b05838087c3c5aafd408746d1, stripped

Ktoś zna jakiś złoty środek na ET? Zawsze z tą grą i dźwiękiem były cyrki, których nikt nie raczył poprawić od kilku lat…