Lista jednokierunkowa uporządkowana - wersja z wartownikiem


(Ma7ras1) #1

Witam. Mam taki problem. Sortowanie listy działa, ale nie mam pojęcia jak zrobić wersję z wartownikiem. Ktoś ma jakiś pomysł?

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
struct el
{
  int klucz;
  struct el *nast;
};
 
typedef struct el elListy;
typedef elListy *lista;
 
void WyswietlListeP( lista _lista )
 {
   lista l = _lista;
  while ( l ){
  printf ("%d->", l->klucz);
  l = l->nast;
       }
  printf ("\n");
 }
 
void DNPL (lista *l, int i) // Dodanie na poczatek listy
{
  lista p=malloc(sizeof(elListy)) ;
  if (i>0) 
  {
    p->klucz=i;
    p->nast=*l;
    *l=p;
  }
  else
  {
    printf("Liczba jest ujemna. Podaj dodatnia:\n", i);
  }
}
 
void swap(int *a, int *b)
{
  int tmp=*a;
  *a=*b;
  *b=tmp;
}
 
void Sortowanie(lista *l)
 {
  lista p,q,s;
  for(s=q=NULL;;s=NULL)
   {
   for(p=*l;p->nast!=q;p=p->nast)
    {
     if(p->klucz>p->nast->klucz)
      {
      swap(&p->klucz, &p->nast->klucz);
      s=p->nast;
      }
    }
   if(!(q=s)) break;
   }
 }
 
int main() 
 {   
   int wybor;
  int liczba;
  struct el *l=0;
  struct el *l1=0;
  struct el *l2=0;
  int i;
 
  printf("[1] Dodanie na poczatek listy\n");
  printf("[2] Wyswietlanie listy z porzadkiem\n");
  printf("[3] Wyswietlanie listy z porzadkiem - wersja z wartownikiem\n");
  printf("[4] Wyswietl liste\n");
  printf("[5] Wyjscie z programu\n");
  do{
  printf("Wybierz: ");
  scanf("%d", &wybor);
  switch(wybor)
    {
    case 1:
      printf("Podaj liczbe: ");
      scanf("%d", &liczba);
      DNPL(&l, liczba);
    break;
    case 2:
      printf("Wyswietlanie listy z porzadkiem\n");
      Sortowanie(&l);
      WyswietlListeP(l);
      break;
      case 3:
      printf("Wyswietlanie listy z porzadkiem - wersja z wartownikiem\n");
      break;
    case 4:
      printf("Wyswietlanie listy od poczatku\n");
      WyswietlListeP(l);
      printf("\n");
    break;
    case 5:
      printf("Wyszedłes z programu!");
      return 0;
    break;
  }
  }while( wybor>=1 );
 
  return 0;
}

(nintyfan) #2

Czym jest wartownik w normalnym przypadku? Moim zdaniem jest wartością NULL, a więc zamiast NULL wykorzystujesz wartość jakiejś zmiennej.

Chyba, że chodzi o wartownika nie w liście jednokierunkowej, a np. w tablicy.