Lista wolnych skrótów w Windows Vista?

Czy jest jakaś lista pustych (=nieużywanych domyślnie) skrótów klawiaturowych? Takich, których bezpiecznie mogę użyć dla swoich potrzeb?