Live security platinum po raz drugi


(Kora415) #1

Znów mam tego wirusa. Do informatyka mogę zanieść komputer dopiero za 20 dni, bo przebywam za granicami kraju :wink:

log z olt :

olt.txt : http://wklej.org/id/802363/

extras.txt : http://wklej.org/id/802364/


(Atis) #2

Informatyk sprawi, że przestaniesz wchodzić na zainfekowane strony?

Dlaczego widzę starą wersję Java skoro miałaś aktualizować oprogramowanie.

W jakim celu zapisałaś folder SetACL w katalogu Windows?

Przecież należało skopiować tyko plik SetACL. exe

Pobierz i uruchom SystemLook_x64

Do okna programu wklej:

Kliknij Look i pokaż raport.


(Kora415) #3

http://wklej.org/id/802391/


(Atis) #4
  1. Uruchom cmd.exe jako administrator:

Jak uruchomić polecenie z pełnymi uprawnieniami?

Wklej i zatwierdź enterem:

sfc /scanfile=C:\Windows\system32\services.exe

Zrestartuj system.

  1. Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Pokaż raport z usuwania.

  1. Pokaż nowy raport z SystemLook:


(Kora415) #5

raport z usuwania : http://wklej.org/id/802410/

raport z systemlook : http://wklej.org/id/802412/


(Atis) #6

Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Pokaż raport z usuwania i nowy log Skanuj.


(Kora415) #7

raport z usuwania : http://wklej.org/id/802418/

nowy log skanuj : http://wklej.org/id/802422/


(Atis) #8

W panelu sterowania odinstaluj Java 6 Update 31

Później zainstaluj Java 7 Update 5

Uruchom OTL i kliknij Sprzątanie.

Usuń stare punkty przywracania:

Aby usunąć wszystkie punkty przywracania

Skopiuj SetACL.exe do folderu Windows i spróbuj naprawić usługi.

Nie kopiuj całego folderu tylko plik EXE.

C:\Windows\SetACL.exe


(Kora415) #9

Sprzątnęłam ,usunęłam stare punkty przywracania.

Nie umiem naprawić usług.


(Atis) #10

Jeżeli skopiowałaś cały folder to komendy nie mogą działać.

W logu widać to:

Nie ma pliku SetACL.exe w folderze Windows.

Powinno to wyglądać tak: C:\Windows\SetACL.exe


(Kora415) #11

przeniosłam set.acl.exe pobrany z tego linku

http://sendfile.pl/191618/SetACL.exe do folderu windows