Live Security Platinum


(Nixon17) #1

http://www.wklej.org/id/799555/ extras

http://www.wklej.org/id/799557/ otl


(Atis) #2

Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Pokaż raport z usuwania i nowy log Skanuj.