[LM]: Błąd przy instalacji sterownika NVIDIA


(funbooster) #1

Witam

Mam problem z instalacją sterownika nvidia.

nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'

creation time: Sat Dec 31 18:36:58 2011

installer version: 290.10


PATH: /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games


nvidia-installer command line:

    ./nvidia-installer


Using: nvidia-installer ncurses user interface

-> The file '/tmp/.X0-lock' exists and appears to contain the process ID '1303'$

ERROR: You appear to be running an X server; please exit X before installing. $

ERROR: Installation has failed. Please see the file '/var/log/nvidia-installer$

(LeserGD) #2
...

ERROR: You appear to be running an X server; please exit X before installing.

...

Przed instalacją wyłącz X'y.


(Rafalfr) #3

Nie wiem którą dystrybucje używasz ale najlepiej jest chyba zainstalować sterowniki dostarczane wraz z twoją dystrybucją. Ja na przykład, używam Kubuntu i instaluje sterowniki Nvidii za pośrednictwem specjalnego programu systemowego "Dodatkowe sterowniki" dostępnego w Ubuntu.