Loaded modules


(neomatrix1) #1

Jak wyszukać w Windows 7 załadowane moduły (loaded modules) ? Na przykład:

 

2014-03-25 13:28 - 2013-03-19 13:07 - 00696632 _____ () C:\Program Files\Bitdefender\Antivirus Free Edition\sqlite3.dll
2014-03-25 13:28 - 2013-09-03 15:29 - 00101328 _____ () C:\Program Files\Bitdefender\Antivirus Free Edition\BDMetrics.dll

 


(Atis) #2

Process Explorer -> View -> Lower Pane View -> DLLs

https://kb.froglogic.com/display/KB/Getting+a+list+of+DLLs+currently+loaded+in+a+process

http://www.howtogeek.com/school/sysinternals-pro/lesson2/


(neomatrix1) #3

Dzięki. W FRST pokazuje się tylko kilka tych modułów. Na jakiej zasadzie FRST je dobiera ?


(Atis) #4

W FRST jest filtrowanie żeby ułatwić sprawdzanie logów:

 

Tutorial obsługi Farbar Recovery Scan Tool:

http://www.fixitpc.pl/topic/23904-frst-tutorial-obsługi-farbar-recovery-scan-tool/

 


(neomatrix1) #5

Jeszcze raz dzięki :slight_smile: