LOG, co usunąć?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:39:36, on 2005-07-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdoesrv.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdswitch.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

C:\Program Files\Sleepy\slptray.exe

C:\Program Files\Sleepy\service.exe

C:\Program Files\Sleepy\slptask.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\Tomcio\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdmTask] C:\Program Files\AdmTask\admtask.exe /m

O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BDOESRV] C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdoesrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdnagent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BDSwitchAgent] C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdswitch.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0002-0004-ABCDEFFEDCBA} - 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B7AA0624-C112-42E2-B7D1-356F9B22BA97}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: Sleepy - www.sleepysoftware.com - C:\Program Files\Sleepy\service.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

Log masz czysty

??? cooo

przecież to teatimer. chrona spybota w czasie rzeczywistym. nie usuwaj tego. tomal_ loga masz czystego.

Myśłałem o tych:

O2 - BHO: (no name) - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - (no file) 

O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - (no file)

sorki ale nigdy wcześniej się nie spotkałem aby ktoś mi poradził to usunać, akurat jest potrzebny :smiley: Dzięki Motorniczy Boczi, punkty dla Was :slight_smile:

Moment, moment.

O2 - BHO: (no name) - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - (no file)

To są właśnie pozostałości po Nortonie. Z tego, co widzę, nie używasz, więc skasuj. Kosmetyka Z autostartu (start -> uruchom -> msconfig) z zakładki Uruchamianie możesz poodznaczać: jusched.exe NeroCheck.exe I kasujesz nieznaną kontrolkę:

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0002-0004-ABCDEFFEDCBA} -

Nie popełnili błędu,czysty log oznacza,że nie ma żadnych szkodników,a to są tylko wpisy po zdeinstalowanych programach :smiley:

Tak można się poznać czy masz szkodniki

Jeśli w uruchomionych procesach są dziwne nazwy,np. teekids.exe,zonex.exe

to na 100% masz szkodniki

Nie dają mi tu spokoju procesy LEXBCS i LEXPPS,instalowałeś coś takiego :-?

Johny spytaj sie go czy ma Lexmarka bo napewno ma i to sa jego wpisy

:wink:

Dzięki,pierwszy raz zetknąłem się z tymi nazwami :smiley: