[LOG] Czy usunąłem wszystkie wirusy?


(Sirmacik) #1

Witam!

Dziś rano padłem ofiarą ataku jakiegoś hackera (nawrzucał mi na komputer całą masę reklamiarzy, trojanów i kilka wirusów) z większością szkód jakie mi wyrządził już się uporałem, potrzebuję jeszcze kogoś oblatanego w temacie o sprawdzenie mojego loga z HijackThis. To też wrzucam mojego loga z prośbą o sprawdzenie go.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:38:24, on 2007-12-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Ad Muncher\AdMunch.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

C:\Program Files\Comodo\Firewall\cfp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\TaskSwitchXP\TaskSwitchXP.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

C:\Program Files\Comodo\Firewall\cmdagent.exe

C:\Program Files\FolderSize\FolderSizeSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wmid=6010&mid=MjI6Ojg5&lid=2

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IE7Pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:\Program Files\IE7Pro\IE7Pro.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O3 - Toolbar: The retnsrp - {CC304A4D-FC79-4CD3-9A67-46E3AF59319D} - C:\WINDOWS\retnsrp.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [Ad Muncher] "C:\Program Files\Ad Muncher\AdMunch.exe" /bt

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Firewall Pro] "C:\Program Files\Comodo\Firewall\cfp.exe" -s

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TaskSwitchXP] C:\Program Files\TaskSwitchXP\TaskSwitchXP.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: AutorunsDisabled

O8 - Extra context menu item: Block frame with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=0.4&pass=06V7X502&id=menu_ie_frame

O8 - Extra context menu item: Block image with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=0.4&pass=06V7X502&id=menu_ie_image

O8 - Extra context menu item: Block link with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=0.4&pass=06V7X502&id=menu_ie_link

O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Don't filter page with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=0.4&pass=06V7X502&id=menu_ie_exclude

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Report page to the Ad Muncher developers - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=0.4&pass=06V7X502&id=menu_ie_report

O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IE7Pro\IE7Pro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IE7Pro\IE7Pro.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1157471609218

O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

O21 - SSODL: leorop - {01D8BD26-F9AE-40A5-AA66-5675CF8D632A} - C:\WINDOWS\leorop.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

O23 - Service: COMODO Firewall Pro Helper Service (cmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\Comodo\Firewall\cmdagent.exe

O23 - Service: Folder Size (FolderSize) - Brio - C:\Program Files\FolderSize\FolderSizeSvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O24 - Desktop Component AutorunsDisabled: (no name) - (no file)


--

End of file - 9227 bytes

Dorzucę jeszcze loga z SilentRunners

"Silent Runners.vbs", revision 55, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ctfmon.exe" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"TaskSwitchXP" = "C:\Program Files\TaskSwitchXP\TaskSwitchXP.exe" ["Alexander Avdonin"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"Windows Defender" = ""C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide" [MS]

"Ad Muncher" = ""C:\Program Files\Ad Muncher\AdMunch.exe" /bt" [null data]

"AVP" = ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe"" ["Kaspersky Lab"]

"NeroFilterCheck" = "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe" ["Nero AG"]

"COMODO Firewall Pro" = ""C:\Program Files\Comodo\Firewall\cfp.exe" -s" ["COMODO"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF}\(Default) = "IE7Pro"

 -> {HKLM...CLSID} = "IE7Pro BHO"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\IE7Pro\IE7Pro.dll" ["IE7Pro.com"]

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF Reader Link Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{AC1DB655-4F9A-4c39-8AD2-A65324A4C446}" = "Autodesk Drawing Preview"

 -> {HKLM...CLSID} = "ACTHUMBNAIL"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Thumbnail\AcThumbnail16.dll" ["Autodesk"]

"{36A21736-36C2-4C11-8ACB-D4136F2B57BD}" = "Uchwyt nakładania ikony podpisu cyfrowego"

 -> {HKLM...CLSID} = "AcSignIcon"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\AcSignIcon.dll" ["Autodesk"]

"{6DEA92E9-8682-4b6a-97DE-354772FE5727}" = "Autodesk DWF Preview"

 -> {HKLM...CLSID} = "ACDWFTHMBPRXY"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Thumbnail\AcDwfThmbPrxy16.dll" ["Autodesk"]

"{709C6E11-538F-4759-86AC-6ACB302AA0DE}" = "Desktop Manager"

 -> {HKCU...CLSID} = "Desktop Manager"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\msvdm.dll" [null data]

"{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}" = "UnlockerShellExtension"

 -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data]

"{FC9FB64A-1EB2-4CCF-AF5E-1A497A9B5C2D}" = "Messenger Sharing Folders"

 -> {HKLM...CLSID} = "Moje foldery udostępniania"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MSN Messenger\fsshext.8.1.0178.00.dll" [MS]

"{416651E4-9C3C-11D9-8BDE-F66BAD1E3F3A}" = "Nokia Phone Browser"

 -> {HKLM...CLSID} = "Nokia Phone Browser"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PhoneBrowser.dll" ["Nokia"]

"{03DAACC5-10BA-4E3E-9D54-2A569F6B4B87}" = "Menedżer plików firmy Sony Ericsson"

 -> {HKLM...CLSID} = "Menedżer plików firmy Sony Ericsson"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\File Manager\FM.dll" ["Popwire AB"]

"{738D66C6-0149-4D40-84E4-A7BB2D0CE949}" = "Menedżer plików firmy Sony Ericsson"

 -> {HKLM...CLSID} = "Menedżer plików firmy Sony Ericsson"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\File Manager\FM.dll" ["Popwire AB"]

"{5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000}" = "Catalyst Context Menu extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "SimpleShlExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\atiacmxx.dll" [empty string]

"{1CC513EE-A20D-4f42-BDAF-4BE42BCDB6EC}" = "UIM File Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "UimShlExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\UimExt.dll" [empty string]

"{1CC513AE-A20D-4f42-BDAF-4BE42BCDB6EC}" = "UIM Drive Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "UimDriveExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\UimExt.dll" [empty string]

"{8932AEFE-9DB6-4f43-AFB2-5682F55E773A}" = "VPCHostCopyHook"

 -> {HKCU...CLSID} = "VPCHostCopyHook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Virtual PC\VPCShExH.DLL" [MS]

"{993BE281-6695-4BA5-8A2A-7AACBFAAB69E}" = "Microsoft Office Metadata Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Metadata Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\msoshext.dll" [MS]

"{C41662BB-1FA0-4CE0-8DC5-9B7F8279FF97}" = "Microsoft Office Thumbnail Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Thumbnail Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\msoshext.dll" [MS]

"{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6}" = "Statystyki dla ochrony WWW"

 -> {HKLM...CLSID} = "Statystyki dla ochrony WWW"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\SCIEPlgn.dll" ["Kaspersky Lab"]

"{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}" = "7-Zip Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]

"{97F68CE3-7146-45FF-BE24-D9A7DD7CB8A2}" = "NeroCoverEd Live Icons"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroCoverEdLiveIcons Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero CoverDesigner\CoverEdExtension.dll" ["Nero AG"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\

"WPDShServiceObj" = "{AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WPDShServiceObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll" [MS]

"leorop" = "{01D8BD26-F9AE-40A5-AA66-5675CF8D632A}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\leorop.dll" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\

<> "AppInit_DLLs" = " C:\WINDOWS\system32\guard32.dll" [null data]


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\

<> "BootExecute" = "autocheck autochk *"|"lsdelete" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]

<> klogon\DLLName = "C:\WINDOWS\system32\klogon.dll" ["Kaspersky Lab"]


HKLM\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Filter\

<> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{04DAAD08-70EF-450E-834A-DCFAF9B48748}\(Default) = "Folder Size column"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\FolderSize\FolderSizeColumn.dll" ["Brio"]

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\SOFTWARE\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

7-Zip\(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}"

 -> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]

Cover Designer\(Default) = "{73FCA462-9BD5-4065-A73F-A8E5F6904EF7}"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroCoverEdContextMenu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero CoverDesigner\CoverEdExtension.dll" ["Nero AG"]

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\ShellEx.dll" ["Kaspersky Lab"]

SharedMenuHandler\(Default) = "{916F1ADF-2F02-46C2-B7D2-310468390750}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shared Shell Menu Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "ssmenu.dll" ["Teknum Systems AS"]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

7-Zip\(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}"

 -> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]

SharedMenuHandler\(Default) = "{916F1ADF-2F02-46C2-B7D2-310468390750}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shared Shell Menu Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "ssmenu.dll" ["Teknum Systems AS"]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\ShellEx.dll" ["Kaspersky Lab"]

UnlockerShellExtension\(Default) = "{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}"

 -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Classes\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\

UnlockerShellExtension\(Default) = "{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}"

 -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data]Default executables:

--------------------


<> HKLM\SOFTWARE\Classes\.scr\(Default) = "PhotoFiltre.Pcx"Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"DisableTaskMgr" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{User Configuration|Administrative Templates|System|Ctrl+Alt+Del Options|

Remove Task Manager}


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Marcin\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\logon.scr" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 14

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{F2CF5485-4E02-4F68-819C-B92DE9277049}"

 -> {HKLM...CLSID} = "&Links"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{CC304A4D-FC79-4CD3-9A67-46E3AF59319D}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "The retnsrp"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\retnsrp.dll" [null data]


Explorer Bars


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\


HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6}\(Default) = "Statystyki dla ochrony WWW"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\SCIEPlgn.dll" ["Kaspersky Lab"]


HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Badanie"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{0026439F-A980-4F18-8C95-4F1CBBF9C1D8}\

"ButtonText" = "IE7Pro Preferences"

"MenuText" = "IE7Pro Preferences"

"CLSIDExtension" = "{B119EB0C-C021-46CF-85B0-34A760E0D5FE}"

 -> {HKLM...CLSID} = "IE7Pro ToolsExt"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\IE7Pro\IE7Pro.dll" ["IE7Pro.com"]


{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_03"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_03"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\npjpi160_03.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E}\

"ButtonText" = "Statystyki dla ochrony WWW"


{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Badanie"


{E2E2DD38-D088-4134-82B7-F2BA38496583}\

"MenuText" = "@xpsp3res.dll,-20001"

"Exec" = "%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe" [MS]Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs\

<> "PhishingSite" = "res://nctb.dll/phishingsite.htm" [file not found]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Ad-Aware 2007 Service, aawservice, ""C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe"" ["Lavasoft AB"]

Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]

COMODO Firewall Pro Helper Service, cmdAgent, ""C:\Program Files\Comodo\Firewall\cmdagent.exe"" ["COMODO"]

Cyberlink RichVideo Service(CRVS), RichVideo, ""C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe"" [empty string]

Folder Size, FolderSize, ""C:\Program Files\FolderSize\FolderSizeSvc.exe"" ["Brio"]

Karta wydajności WMI, WmiApSrv, "C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe" [MS]

Kaspersky Anti-Virus 7.0, AVP, ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe" -r" ["Kaspersky Lab"]

Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE"" [MS]

SoundMAX Agent Service, SoundMAX Agent Service (default), "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe" ["Analog Devices, Inc."]

SQL Server (SQLEXPRESS), MSSQL$SQLEXPRESS, ""C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe" -sSQLEXPRESS" [MS]

SQL Server VSS Writer, SQLWriter, ""C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe"" [MS]

Windows Defender, WinDefend, ""C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe"" [MS]

Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework, WudfSvc, "C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k WudfServiceGroup" {"C:\WINDOWS\System32\WUDFSvc.dll" [MS]}Print Monitors:

---------------


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]

Monitor języka PJL\Driver = "PJLMON.DLL" [MS]

novaPDF Lite Desktop 5 Monitor\Driver = "novamnl5.dll" ["Softland"]---------- (launch time: 2007-12-15 13:55:08)

<>: Suspicious data at a malware launch point.

<>: Suspicious data at a browser hijack point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 155 seconds, including 10 seconds for message boxes)

Z góry dzięki!

//EDIT

Teraz jeszcze co jakiś czas wyskakuje mi jakiś "Spyware Alert", nie wiem przez jaki program jest on wywoływany ale podejrzewam jakiegoś nieusuniętego wirusa. http://img.wklej.org/images/59600PULPIT01.jpg

Nie wiem do jakiego procesu to należy, w każdym razie jak przycisnę "Tak" to otwiera się ie i przechodzi do jakieś strony która automatycznie zaczyna skanować mój komputer, co oczywiście od razu przerywam.

Wyskakuje też jeszcze taka informacja. http://img.wklej.org/images/40684PULPIT02.jpg

Po naciśnięciu na "OK" efekt jest prawie taki sam jak w przypadku pierwszego monitu tyle że chce instalować jakiś dziwny "zaufany program" którego nazwy nie podaje...

Proszę o pomoc.


(Sirmacik) #2

Poszukałem troche w internecie. Zgodnie z zaleceniami znalezionymi na różnych stronach zastosowałem program FixWareOut oraz ComboFix. Oto logi:

ComboFix

ComboFix 07-12-15.5 - Marcin 2007-12-15 15:25:08.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.958 [GMT 1:00]

Running from: D:\Pobrane z internetu\ComboFix(3).exe

 * Created a new restore point

.

[color=purple]The following files were disabled during the run:[/color]

C:\WINDOWS\system32\guard32.dll((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


C:\Documents and Settings\Marcin\Dane aplikacji\milihk32.dll

C:\Documents and Settings\Marcin\Pulpit\Error Cleaner.url

C:\Documents and Settings\Marcin\Pulpit\Privacy Protector.url

C:\Documents and Settings\Marcin\Pulpit\Spyware&Malware Protection.url

C:\Documents and Settings\Marcin\Ulubione\Error Cleaner.url

C:\Documents and Settings\Marcin\Ulubione\Privacy Protector.url

C:\Documents and Settings\Marcin\Ulubione\Spyware&Malware Protection.url


.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-11-15 to 2007-12-15 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2007-12-15 13:36 . 2007-12-15 13:36	


FixWareOut

[code]Username "Marcin" - 2007-12-15 15:10:46 [Fixwareout edited 9/01/2007] ~~~~~Prerun check Pomyślnie opróżniono pamięć podręczną programu rozpoznawania nazw DNS. System was rebooted successfully.~~~~~ Postrun check HKLM\SOFTWARE\~\Winlogon\ "System"="" .... .... ~~~~~Misc files. ....~~~~~ Checking for older varients. .... ~~~~~Current runs (hklm hkcu "run" Keys Only) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "SunJavaUpdateSched"="\"C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe\"" "Windows Defender"="\"C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe\" -hide" "Ad Muncher"="\"C:\Program Files\Ad Muncher\AdMunch.exe\" /bt" "AVP"="\"C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe\"" "NeroFilterCheck"="C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe" "COMODO Firewall Pro"="\"C:\Program Files\Comodo\Firewall\cfp.exe\" -s" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\AutorunsDisabled] "CorelDRAW Graphics Suite 11b"="C:\Program Files\Corel\Corel Graphics 12\Languages\PL\Programs\Registration.exe /title=\"CorelDRAW Graphics Suite 12\" /date=041207 serial=dr12cnc-8301292-wbn lang=PL" "MSConfig"="C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto" "StartCCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" "Sony Ericsson PC Suite"="\"C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe\" /startoptions" "AAWTray"="C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\AAWTray.exe" "QuickTime Task"="\"C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe\" -atboottime" "NBKeyScan"="\"C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe\"" [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" "TaskSwitchXP"="C:\Program Files\TaskSwitchXP\TaskSwitchXP.exe" [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\AutorunsDisabled] "MsnMsgr"="\"C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe\" /background" "Pando"="\"C:\Program Files\Pando Networks\Pando\Pando.exe\" /Minimized" "ViStart"="C:\ViStart\ViStart" "Desktop Architect"="\"C:\Program Files\Desktop Architect\datray.exe\" -S" .... Hosts file was reset, If you use a custom hosts file please replace it...~~~~~ End report ~~~~~

Gdyby trzeba było wykonać jeszcze jakieś kroki to proszę o informację...


(Gutek) #3

Wklej do Notatnika:

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Po tym nowy log z Combo