Log do obserwacji!


(Barten95) #1

Proszę o sprawdzenie loga mojego kompa…


(Gutek) #2
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Co do wpisów 023 - Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz WindowsVideo i Windows Remote Procedure Call Monitoring Service po tym usuwasz pliki :wink:


(Barten95) #3

Jest zdecydowanie lepiej… Kosiarce wraca życie :). Nie usunąłem wpisów 23, ponieważ te procesy miały niedostępne opcje wstrzymaj. W ogóle kiedy kliknąłem na nie prawym przyciskiem myszy było dostępne tylko uruchom. Myślę że one już są zatrzymane… Na wszelki wypadek nic z tym nie robiłem- Powiedz dokładniej jak to trzeba zrobić. Oto log po operacji:


(Gutek) #4

Start >>> Uruchom >>> services.msc

Zlokalizuj po prawej stronie Remote Procedure Call (RPC) (Zdalne wywoływanie procedur)). Z prawego kliku na RPC pobierz Właściwości i przejdź do zakładki Odzyskiwanie. Tam z rozwijalnej listy zmień kolejne błędy z Restartu komputera na Restart usługi. Zatwierdzasz wszystkie zmiany. Podobnie z WindowsVideo

Użyj http://securityresponse.symantec.com/av … xBlast.exe oraz http://securityresponse.symantec.com/av … .tool.html