Log do sprawdzenia! / dymek your computer is infected

Pobrałem jakiś syf z netu i wyskoczył mi dymek “your computer is infected” w trayu.

Zapuściłem ad-aware i spytbot i ewido żaden nie może sobie z tym poradzić. Załączam log z Hijackthis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 02:31:59, on 2007-02-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Flashget2\FlashGet.exe

C:\WINNT\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\ewido.exe

C:\WINNT\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\WINNT\system32\msmsgs.exe

C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe

C:\WINNT\system32\msmsgs.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\DSLMON.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\WINNT\system32\wscntfy.exe

C:\WINNT\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\lis\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.828\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\Flashget2\jccatch.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\Flashget2\getflash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\Flashget2\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FlashGet] C:\Program Files\Flashget2\FlashGet.exe /min

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [{24DB3411-095D-1045-1201-051028040030}] "C:\Program Files\Common Files\{24DB3411-095D-1045-1201-051028040030}\Update.exe" mc-110-12-0000272

O4 - HKLM\..\Run: [!ewido] "C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\ewido.exe" /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINNT\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] msmsgs.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Uwao] "C:\DOCUME~1\lis\MOJEDO~1\SSTEM~1\userinit.exe" -vt yazb

O4 - Global Startup: Action Manager 32.lnk = C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\DSLMON.exe

O4 - Global Startup: SATARAID5.lnk = ?

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\Flashget2\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\Flashget2\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\Flashget2\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\Flashget2\FlashGet.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{53024CB3-669B-4838-A6E9-685F5F816D45}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{53024CB3-669B-4838-A6E9-685F5F816D45}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: winmtx32 - winmtx32.dll (file missing)

O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

Witam

Nie trzymaj HijackThis w katalogu tymczasowym. Umieść go np. na Pulpicie. Na dalszą analizę poczekaj aż zajrzy tum któryś ze znawców tematyki.

Pozdrawiam

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jeżeli któryś z nich będzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Użyj narzędzia SmitFraudFix (wybierz opcję 2). Potem sprawdź co będzie z tego co wskazałem poniżej i usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Plik i folder zaznaczony kasujesz ręcznie z dysku natomiast wpisy w HijackThis.

Czy sam ustawiałeś te restrykcje? Jeśli nie to również usuń.

Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis, SilentRunners oraz zawartość pliku c:\rapport.txt