Log do sprawdzenia- podejrzenie wirusa


(Kasia K25) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:39:51, on 2007-02-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Program Files\Silicon Integrated Systems\SiSRaidPackage\SRaid.exe

D:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

D:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\Program Files\ivo\UniSpiker-2.6\uni_spiker-2.6.exe

D:\WINDOWS\explorer.exe

D:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mplayerc.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Documents and Settings\Kasssiunia\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - D:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - D:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] D:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SiSRaid] D:\Program Files\Silicon Integrated Systems\SiSRaidPackage\SRaid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Nektra OEAPI] D:\Program Files\Inclue\Launcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [I downloaded pirated Software from P2P] Need for Speed Carbon

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "D:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "D:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized

O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "D:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] D:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] D:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "D:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "D:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyslij SMS'a - {215940F1-E7E0-4801-BEE3-44D045534106} - D:\Program Files\Common Files\moje.js

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B28B0FBC-DC91-459E-972B-AC61B93061FD}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

(adam9870) #2

Usuń wpis HJT.

Zwykła wersja programu BearShare posiada w sobie syf dlatego proponuję go usunąć. A jeśli koniecznie chcesz z niego korzystać to zainstaluj wersję Lite, która jest pozbawiona syfu.

Skąd podejrzenie wirusa?

Kosmetyka:

Start >>> uruchom >>> msconfig >>> zakładka Uruchamianie >>> możesz odznaczyć w/w.

W opcjach programów możesz wyłączyć automatyczny start jeśli nie jest Ci potrzebny.

Panel sterowania >>> Java Plug-in >>> Update >>> odznacz opcję Check for updates automatically.

Start >>> programy >>> autostart >>> możesz skasować z prawokliku.

Jeśli nie używasz Messnger'a to go usuń: start >>> uruchom >>> wpisz polecenie:

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove


(Gutek) #3

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222