Log do sprawdzenia

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:41:37, on 22.02.2005

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.de/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Konsole - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: ICQ 4.1 - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

Wklej całego loga

to jest caly

To nie jest cały log

Cały log powinien wyglądać tak

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … highlight=

czysty 8)

Skąd ty możesz wiedzieć że czysty jeszcze nie dał całego loga a ty już piszesz że czysty :evil:

bo to co dał to jest oK :twisted: :twisted: :twisted:

nie jest O.K :stuck_out_tongue:

I naucz się sprawdzać logi :twisted:

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

wywal :wink: