Log do sprawdzenia ;-)

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:18:31, on 2005-03-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\hddusb\USBToolbox\Res.EXE

C:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Łukasz\Pulpit\HijackThis.exe

i jak?

Sorry… Nie spojrzałem na ten pierwszy. Ale i tak nie zauważyłem większych nieprawidłowości.

Usuń:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = wmplayer.exe //ICWLaunch

 	O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

To też możesz:

O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?

   	O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

Jak nie używasz MSN Messenger, usuń go programem Xp-Anti-Spy dostępnym na http://www.amnezja.org

Możesz usunąć to:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = wmplayer.exe //ICWLaunch

O4 - HKLM…\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

dzieki, hp jednak sobie zostawie :wink: