Log do sprawdzenia


(Misterdam) #1

Witam

Mam problem z pewnym wpisem i nie mogę się go trwale pozbyć jest to: wuampkd.exe Mi rc osoft Update :slight_smile:

Proszę o rady.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:14:08, on 2005-06-07

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ProgMan\Serwer\Bin\IBGuard.EXE

C:\Program Files\ProgMan\Serwer\Bin\ibserver.exe

C:\Documents and Settings\Wizja.VISION\Pulpit\Ogame\SpeedSim_v0.9.2.1b\SpeedSim.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\Documents and Settings\Wizja\Moje dokumenty\Damian\Przydatne programiki\hijack.this\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,setup32.exe

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Mircosoft Update] wuampkd.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Mircosoft Update] wuampkd.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O16 - DPF: {42B1C70D-9823-41F7-810A-682DA294D868} - 

O16 - DPF: {DA694446-E25F-11D5-8FF6-0001021C7D4C} (Modem Access) - 

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{896CEBBB-0BA3-4B89-A0CB-F5BAB413A74C}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InterBaseGuardian - Inprise Corporation - C:\Program Files\ProgMan\Serwer\Bin\IBGuard.EXE

O23 - Service: InterBaseServer - ProgMan - C:\Program Files\ProgMan\Serwer\Bin\ibserver.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

Dodam jeszcze, że Avast nic nie wykrywa, mks online również, ad-aware także to pomija. Czyściłem rejestr ręcznie z podejrzanych wpisów ale znów powrócił.


(Musg) #2

uzywasz kazaalite?Jest nielegalna :slight_smile:

wylacz przywracanie systemu i usuwasz z hijacka:

co do :

aby usunac trzeba najpierw wywalic z rejestru:

start >>uruchom>>regedit>>ok

sciezka jest taka:

do pierwszego wpisu:

O4 - HKLM..\Run: [Mircosoft Update] wuampkd.exe

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Run

i znajdz tam: [Mircosoft Update] wuampkd.exe--prawoklik i usun

dla drugiego wpisu sciezka:

O4 - HKLM..\RunServices: [Mircosoft Update] wuampkd.exe

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ RunServices

znajdz: [Mircosoft Update] wuampkd.exe-rowniez usun

nastepnie ciachnij te wpisy w hijacku :slight_smile:

hijack jesli nie da rady to usuwasz te pliki recznie


(Kuz5) #3

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

To usuń go programem Pocket Killbox czyli odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżke:(z tego co piszesz tobędzie ona wyglądać tak)

C:\WINDOWS\System32**** wuampkd.exe

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz sie)

To samo możesz zrobić z tym plikiem:

C:\WINDOWS\System32**** setup32.exe


(Misterdam) #4

Dzięki kuz5. Nie wiem jak ja wcześniej szukałem tego pliku, bo go nie znalazłem ( widać kiepsko :stuck_out_tongue: ).

Nie czytałeś uważnie