Log do sprawdzenia

Proszę o sprawdzenie loga:

Wszstko ok.

Kosmetyka:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

jasne,wiec moze spac spokojnie?

Z takim pisaniem bzdetow daleko tu nie zajedziecie:

Spamer a co powiesz na to?

ok?

Musg ty to masz musg :smiley: :smiley: Ja przyjdę do domu to to usune właśnie na ciebie czekałem :smiley: