Log do sprawdzenia


(Quatro15) #1

Ostatnio instalowalem system od nowa, po kilku dniach znow mam pelno syfu na dysku, komp mi sie wlacza baardzoo dlugo - prosze o sprawdzenie loga...

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:21:36, on 2005-06-13

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\sstray.exe

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\program files\internet explorer\iexplore.exe

D:\acidmax202932\mirc.exe

D:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\program files\internet explorer\iexplore.exe

C:\program files\internet explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Documents and Settings\mXu\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM..\Run: [AVPCC] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\avpcc.exe" /wait

O4 - HKLM..\Run: [MSPLUS] msplus32.exe

O4 - HKLM..\Run: [salm] c:\program files\180searchassistant\salm.exe

O4 - HKLM..\Run: [sAHBundle] C:\DOCUME~1\mXu\USTAWI~1\Temp\sahagent-cdt1004.exe run

O4 - HKLM..\RunServices: [MSPLUS] msplus32.exe

O4 - HKCU..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..\Run: [MSPLUS] msplus32.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Kaspersky Anti-Hacker.lnk = C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht! http://kazaalite.pl/stats/script/loud.chm::/Bridge-c139.cab

O16 - DPF: {99410CDE-6F16-42ce-9D49-3807F78F0287} (ClientInstaller Class) - http://www.180searchassistant.com/180saax.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{D0147341-DD3C-4429-987F-4F3DEBE55D49}: NameServer = 194.204.152.34,217.98.63.164

O23 - Service: AVP Control Centre Service (AVPCC) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\avpcc.exe" /service (file missing)

O23 - Service: KAV Monitor Service (KAVMonitorService) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\avpm.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe


(system) #2

DO WYWALENIA:

O4 - HKLM\..\RunServices: [MSPLUS] msplus32.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [salm] c:\program files\180searchassistant\salm.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [SAHBundle] C:\DOCUME~1\mXu\USTAWI~1\Temp\sahagent-cdt1004.exe run

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm 

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht!http://kazaalite.pl/stats/script/loud.chm::/Bridge-c139.cab 

O16 - DPF: {99410CDE-6F16-42ce-9D49-3807F78F0287} (ClientInstaller Class) - http://www.180searchassistant.com/180saax.cab 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D0147341-DD3C-4429-987F-4F3DEBE55D49}: NameServer = 194.204.152.34,217.98.63.164

(Qbek50) #3

wylacz przywracanie systemu, w trybie awaryjnym usuń:

O4 - HKLM..\Run: [MSPLUS] msplus32.exe

O4 - HKLM..\Run: [salm] c:\program files\180searchassistant\salm.exe

O4 - HKLM..\Run: [sAHBundle] C:\DOCUME~1\mXu\USTAWI~1\Temp\sahagent-cdt1004.exe run

O4 - HKLM..\RunServices: [MSPLUS] msplus32.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht! http://kazaalite.pl/stats/script/loud.chm::/Bridge-c139.cab

O16 - DPF: {99410CDE-6F16-42ce-9D49-3807F78F0287} (ClientInstaller Class) - http://www.180searchassistant.com/180saax.cab

opróżnij cały folder temp i usuń całkowicie folder

180searchassistant


(boczi) #4

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu kasujesz:

Jeśli znajdziesz:

Kasacja całego folderu

c:\program files\ *180searchassistant*

Jeśli nie znajdziesz, kasujesz pochodny wpis z Hijacka

O4 - HKLM\..\Run: [salm] c:\program files\180searchassistant\salm.exe

msplus32.exe - to wirus INFO Znajdź plik i usuń. W C:\Documents and Settings\mXu\Ustawienia Lokalne\ Temp - opróżniasz całą zawartość folderu. Może być on ukryty. Kasacja Alexy

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

   	O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

Kasacja szkodliwych kontrolek

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht!http://kazaalite.pl/stats/script/loud.chm::/B ridge-c139.cab

   	O16 - DPF: {99410CDE-6F16-42ce-9D49-3807F78F0287} (ClientInstaller Class) - http://www.180searchassistant.com/180saax.cab

Czy masz aktywnego Kasperskiego?

Potem nowy log

Później pomyślimy nad kosmetyką


(Quatro15) #5

OK, dzieki wielkie, komp juz chodzi OK!

Mam jeszcze jeden log kolegi, moglibyscie sprawdzic? :smiley:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:06:35, on 2005-06-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\G-VGA.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\system32\LXSUPMON.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\WINDOWS\System32\tlntsvr.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

E:\MIrc\mirc.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Seba\Pulpit\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.icq.com/search/search_frame.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://google.icq.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ogame.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.imageshack.us/index4.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O4 - HKLM..\Run: [AtiPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [VGAUtil] C:\WINDOWS\System32\G-VGA.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup

O4 - HKLM..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM..\Run: [LXSUPMON] C:\WINDOWS\system32\LXSUPMON.EXE RUN

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [sTYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML

O8 - Extra context menu item: Download with Internet TOOLS - C:\Program Files\MarBit\TOOLS\MBdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... lcid=0x409

O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/ ... 0_0_44.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 8075955312

O16 - DPF: {771A1334-6B08-4A6B-AEDC-CF994BA2CEBE} (Installer Class) - http://static.35mb.com/applet/applet_y.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FCF289D4-0AC8-4ED8-BE31-E8AF09606AB5} (download_35mb_com.applet) - http://static.35mb.com/applet/applet_o.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe


(boczi) #6

Wszystki w trybie awaryjnym z przywracaniem systemu wyłączonym.

Nieusuwalne wpisy R3 z poziomą kreseczką "_" typu:

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

HijackThis nie jest w stanie go usunąć (bug) i wpis wraca ponownie. Należy więc dokonać korekty ręcznej wg tej instrukcji:

  1. Ściągnij darmowego edytora rejestru: Registrar Lite.

http://www.resplendence.com/reglite

  1. Otwórz edytorka. Skopiuj i wklej poniższą linijkę i kliknij GO:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks

  1. Zostaniesz przeniesiony do tego kluczyka. Po prawej stronie będzie figurować wpis {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}_ (tak ten znaczek "_" powinien tam być, wszystkie inny wpisy z tym samym znaczkiem też idą na kasację). I z prawego kliku kasujesz owe wpisy.

W Dodaj/Usuń odinstaluj NewDotNet.

Wpisy 010 usuwasz programem LSPFix.

http://cexx.org/LSPFix.exe

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

Kasacja kontrolki:

O16 - DPF: {771A1334-6B08-4A6B-AEDC-CF994BA2CEBE} (Installer Class) - http://static.35mb.com/applet/applet_y.cab

Na razie to tyle.

Po czynnościach nowy log.


(Gutek) #7

Ok kilka wyjaśnień: Registrar Lite nie jest darmowy to 21-day trial :stuck_out_tongue:

Ale do loga zgubiłeś jeszcze jedna kontrolkę:

I żeby sto razy nie pisać:

Start >>> Programy >>> Autostart >>> kasacja z prawokliku.

Panel sterowania >>> Ustawienia regionalne >>> Języki >>> Detale >>> Zaawansowane >>> odznaczyć usługi tekstowe, zrób tak jeżeli nie używasz innych języków przy pisaniu

Jeśli Quick jest naprawdę potrzebny łupnij go i zastąp odpowiednikiem TU

Panel sterowania >>> Java Plug-in >>> Update >>> odptaszkuj Check for updates automatically

Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz ten wpis.

Inna kwestja brakuje zabezpieczeń antywirusa i firewalla :stuck_out_tongue: