Log do sprawdzenia


(Kasten) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:47:09, on 2005-06-14

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\system32\SLEE81.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

D:\Programy\WindowBlinds\wbload.exe

D:\Programy\Overnet\overnet.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINNT\explorer.exe

C:\Program Files\tclock\TClock.exe

C:\Program Files\Hook99\hook99.exe

D:\Instalki\do sys\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [Overnet] D:\Programy\Overnet\Overnet.exe -t

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU..\Run: [WindowBlinds] D:\Programy\WindowBlinds\wbload.exe auto

O4 - Startup: Hook99startup.lnk = C:\Program Files\Hook99\hk2re.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Steganos Live Encryption Engine 8.1 service - Unknown owner - C:\WINNT\system32\SLEE81.exe


(boczi) #2

Log czysty.

Kosmetycznie, z autostartu (start -> uruchom -> msconfig) możesz odznaczyć:

nwiz.exe /install - zbędna usługa wirt. pulpitów nVidii,

NeroCheck.exe,

OSA9.EXE - zbędnik MSOffice.

Kosmetyczna kasacja Alexy:

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

(Musg) #3

kasten pomysl o firewallu i o jakis programach antyspyware

dla bezpieczenstwa

:slight_smile:

czy masz jakis problem ,ze podajesz log do sprawdzenia?