Log do sprawdzenia


(Adamxman) #1

chciałbym tylko dodać że używam kompa w niemczech i operatorem jest AOL

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:31:56, on 2005-07-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\0190_U~1\w0svc.exe

C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLAcsd.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\PROGRA~1\0190_U~1\WARN0190.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLDial.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTBDaemon.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\AOL 9.0\aoltray.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\adamus\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.891\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: eBay Toolbar Helper - {22D8E815-4A5E-4DFB-845E-AAB64207F5BD} - C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTB.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: eBay Toolbar - {92085AD4-F48A-450D-BD93-B28CC7DF67CE} - C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTB.dll

O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM..\Run: [0190/0900 Warner präsentiert von AOL] C:\PROGRA~1\0190_U~1\WARN0190.EXE

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [AOLDialer] C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLDial.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [eBayToolbar] C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTBDaemon.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [AcPlaStd.exe] D:\Program Files\AcPlaStd.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Global Startup: AOL 9.0 Tray-Symbol.lnk = C:\Program Files\AOL 9.0\aoltray.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: &eBay Search - res://C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTb.dll/RCSearch.html

O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - C:\Program Files\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - C:\Program Files\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... - C:\Program Files\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O8 - Extra context menu item: Podświetl - C:\Program Files\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Szukaj - C:\Program Files\Avant Browser\Search.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O16 - DPF: ppctlcab - http://www.pestscan.com/scanner/ppctlcab.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... vSniff.cab

O16 - DPF: {4A3CF76B-EC7A-405D-A67D-8DC6B52AB35B} (QDiagAOLCCUpdateObj Class) - http://aolcc.aol.de/computercheckup/qdiagcc.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... /cabsa.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{3EFD2DE6-D315-4042-968B-9922C2FAB32E}: NameServer = 205.188.146.145

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{3EFD2DE6-D315-4042-968B-9922C2FAB32E}: NameServer = 205.188.146.145

O23 - Service: 0190/0900 Warner Überwachungsdienst (0190_0900_Warner_MonitorService) - Mirko Böer - C:\PROGRA~1\0190_U~1\w0svc.exe

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - Unknown owner - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE (file missing)

O23 - Service: AOL Connectivity Service (AOL ACS) - America Online, Inc. - C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLAcsd.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE (file missing)

proszę o opis krok po kroku ponieważ nie tryskam intelektem programisty

to wszystko

DZIĘKI!!


(boczi) #2

Kasujesz:

O4 - HKCU\..\Run: [AcPlaStd.exe] D:\Program Files\AcPlaStd.exe

   	O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

Zapewne usunąłeś już AntiVor Personal?

Jeśli tak, to to są pozostałości:

Usuwasz to tak:

Hijackthis -> Open the misctools section -> Delete an NT service -> kolejno wpisujesz pogrubione procesy -> i OK.

Jeśli powrócą (sprawdzasz Hijackiem) wpisujesz kolejno zielone nazwy, jak nie pomoże to czerwone.

Zbędniki:

MSN Messenger jeśli nie używasz, usuń tym:

http://www.amnezja.org/modules.php?name ... e&sid=4369

Kosmetyka

Z autostartu (start -> uruchom -> msconfig) z zakładki Uruchamianie możesz poodznaczać:

jusched.exe

qttask.exe

NeroCheck.exe

winampa.exe


(lazikar) #3

Zbędne posty kosz.

Przenosze>>Bezpieczeństwo.


(Adamxman) #4

dziękuję za przeniesienie lazikar

boczi- nie mogę usunąc tych dwóch antyvirów

próbowałem zgodnie z twoimi radami i nic za każdym razem po skanowaniu nadal jest

Złączono Posta : 14.07.2005 (Czw) 1:54

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 01:55:46, on 2005-07-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\0190_U~1\w0svc.exe

C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLAcsd.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\PROGRA~1\0190_U~1\WARN0190.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLDial.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTBDaemon.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\AOL 9.0\aoltray.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\adamus\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: eBay Toolbar Helper - {22D8E815-4A5E-4DFB-845E-AAB64207F5BD} - C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTB.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: eBay Toolbar - {92085AD4-F48A-450D-BD93-B28CC7DF67CE} - C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTB.dll

O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM..\Run: [0190/0900 Warner präsentiert von AOL] C:\PROGRA~1\0190_U~1\WARN0190.EXE

O4 - HKLM..\Run: [AOLDialer] C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLDial.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [eBayToolbar] C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTBDaemon.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Global Startup: AOL 9.0 Tray-Symbol.lnk = C:\Program Files\AOL 9.0\aoltray.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: &eBay Search - res://C:\Program Files\eBay\eBay Toolbar2\eBayTb.dll/RCSearch.html

O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - C:\Program Files\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - C:\Program Files\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... - C:\Program Files\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O8 - Extra context menu item: Podświetl - C:\Program Files\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Szukaj - C:\Program Files\Avant Browser\Search.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O16 - DPF: ppctlcab - http://www.pestscan.com/scanner/ppctlcab.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... vSniff.cab

O16 - DPF: {4A3CF76B-EC7A-405D-A67D-8DC6B52AB35B} (QDiagAOLCCUpdateObj Class) - http://aolcc.aol.de/computercheckup/qdiagcc.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... /cabsa.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{3EFD2DE6-D315-4042-968B-9922C2FAB32E}: NameServer = 205.188.146.145

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{3EFD2DE6-D315-4042-968B-9922C2FAB32E}: NameServer = 205.188.146.145

O23 - Service: 0190/0900 Warner Überwachungsdienst (0190_0900_Warner_MonitorService) - Mirko Böer - C:\PROGRA~1\0190_U~1\w0svc.exe

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - Unknown owner - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE (file missing)

O23 - Service: AOL Connectivity Service (AOL ACS) - America Online, Inc. - C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLAcsd.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE (file missing)

ten jest aktualny


(Kuz5) #5

Bo bocziemu coś sie pomieszało, troszkę źle ci to wytłumaczył, robisz to tak:

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj proces AntiVir Service nastepnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz AntiVirService => Ok i zresetuj komputer.

Ponownie powtarzasz czynność podaną wyżej tylko z innymi parametrami czyli:

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj proces AntiVir Update nastepnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz AVWUpSrv => Ok i zresetuj komputer.

Poza tym log czysty :slight_smile:


(Adamxman) #6

tak jak mi doradziłeś nie mogę zatrzymać procesu ponieważ nie świeci się ta opcja, jest opcja uruchom, która też nie działa.

po próbie usunięcia tego hijackiem wyświetla "the serviceavwuprsv` is enable and/or running. disable it first, using hijack this itself(from the scan results) or the services.msc window."

naprawdę nie wiem co teraz ponieważ błędne koło się zamknęło i powoli zacieśnia jak pętla na szyji

może jakoś inaczej da radę???? ..........albo........

to może ja pomyślę nad ostatnim zyczeniem??..


(boczi) #7

Spróbuj najpierw sfixować wpisy w Hijacku lub znaleźć te procesy w Menedżerze Zadań (Ctrl + Alt + Del).


(Musg) #8

kuz tez ci troszke zle wytlumaczył

jak najedziesz na te procesy od AV(

) to klikasz prawoklik,wchodzisz we wlasciwosci>>>tam masz typ uruchamiania>>>rozwijasz i zaznaczasz wylaczony nastepnie robisz juz to co powyzej tj: