Log do sprawdzenia

WITAM! !!

MAM TAKI PROBLEMIK OD NIEDAWNA MOJ KOMPUTER BARDZO DLUGO ZAMYKA SYSTEM.NIE MAM POJECIA JAKA JEST TEGO PRZYCZYNA.PROSZE O SPRAWDZENIE LOGA Z GORY WIELKIE DZIEKI! !!

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:52:23, on 2005-08-24

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9EE.EXE

C:\WINDOWS\System32\sstray.exe

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\WINDOWS\PowerS.exe

C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLDial.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLAcsd.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

D:\Programy\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\Program Files\Creative\SBAudigy\TaskBar\CTLTray.exe

C:\Program Files\Creative\SBAudigy\TaskBar\CTLTask.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\runservice.exe

C:\Program Files\AOL 9.0a\aoltray.exe

C:\Program Files\SEC\Natural Color\NaturalColorLoad.exe

D:\PROGRAMY\MP3Dancer\MP3Dancer.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

d:\Programy\Registry Defragmentation\RegManServ.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\AOL 9.0a\waol.exe

C:\Program Files\AOL 9.0a\shellmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Aol\aoltpspd.exe

C:\Documents and Settings\jarek\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBAudigy\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus CX6600 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9EE.EXE /P26 "EPSON Stylus CX6600 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus CX6600"

O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [IntelliType] "C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PowerS] C:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [AOLDialer] C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLDial.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PPMemCheck] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CookiePatrol] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE /min

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] d:\Programy\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TaskTray] "C:\Program Files\Creative\SBAudigy\TaskBar\CTLTray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [TaskBar] "C:\Program Files\Creative\SBAudigy\TaskBar\CTLTask.exe"

O4 - Startup: MP3 Dancer.lnk = D:\PROGRAMY\MP3Dancer\MP3Dancer.exe

O4 - Global Startup: AOL 9.0 Tray-Symbol.lnk = C:\Program Files\AOL 9.0a\aoltray.exe

O4 - Global Startup: NaturalColorLoad.lnk = ?

O4 - Global Startup: Color Calibration.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Reader - Schnellstart.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Documents and Settings\jarek\Pulpit\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Documents and Settings\jarek\Pulpit\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht!http://acc1.gateone.ath.cx/script/loud.chm::/bridge-c18.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1124285056250

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{05031B14-A000-4203-B554-9CF005F108FF}: NameServer = 205.188.146.145

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{05031B14-A000-4203-B554-9CF005F108FF}: NameServer = 205.188.146.145

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AOL Connectivity Service (AOL ACS) - America Online, Inc. - C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLAcsd.exe

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: LicCtrl Service (LicCtrlService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\runservice.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Registry Management Service (RegManServ) - Unknown owner - d:\Programy\Registry Defragmentation\RegManServ.exe

O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - D:\ProgramY\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR1\RpcDataSrv.exe

O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - D:\ProgramY\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR1\RpcSandraSrv.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5

do usuniecia:

jesli nie uzywasz tego to tez usun ten wpis:

Obowiazkowo defragmentacja dysku i napisz czy jest poprawa :slight_smile:

ps

podczas usuwania wylacz przywracanie systemu w xp

NIESTETY CIAGLE TO SAMO.PODCZAS ZAMYKANI SYSTEMU POJAWIA SIE OKNO "ZAMYKANIE PROGRAMU DIALOG"NAWET NIE WIEM CO TO ZA PROGRAM.CALY PROCES ZAMYKANIA CZASEM TRWA NAWET 10 MIN.

czy to nie jest cos zwiazanego z twoim dostawca internetu?

Potrzeba wiecej szczegolow.Czy usunelas z loga to co napisalem powyzej?Bo defragmentacji na 100% nie wykonałas :slight_smile:

Jezu ale ten log rozbudowany :o ale looz zrób defragmentację tylko jeszcze przedtem scandiska puść.

Start->Uruchom->piszesz chdisk -r ->dajesz Enter-> restart kompa -> dopiero teraz defragmentacja i oczywiście usuwaj te wpisy w trybie awaryjnym

WITAM ZNOWU.

DEFRAGMENTACJA ZROBIONA,PRZY PROBIE URUCHOMIENIA chdisk WINDOWS NIE MOZE ODNALEZC PLIKU.PODCZAS ZAMYKANIA SYSTEMU POJAWIA SIE OKNO KONCZENIE PROGRAMU DIALOG,SYSTEM NIE MOZE GO ZAMKNAC,NACISKAM ZAMKNIJ TERAZ I NIC ZNOWU PROBUJE ZAMKNAC ALE NIC Z TEGO.TERAZ JUZ WOGOLE NIE CHCE SIE ZAMKNAC. do tego nie moge go uruchomic w trybie awaryjnym:(

Złączono Posta : 27.08.2005 (Sob) 12:25

PROSZE POMOZCIE BO NIE MA POPRAWY OTO MOJ NOWY LOG