Log do sprawdzenia


(Kordakordas) #1

WITAM! !!

MAM TAKI PROBLEMIK OD NIEDAWNA MOJ KOMPUTER BARDZO DLUGO ZAMYKA SYSTEM.NIE MAM POJECIA JAKA JEST TEGO PRZYCZYNA.PROSZE O SPRAWDZENIE LOGA Z GORY WIELKIE DZIEKI! !!

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:52:23, on 2005-08-24

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9EE.EXE

C:\WINDOWS\System32\sstray.exe

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\WINDOWS\PowerS.exe

C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLDial.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLAcsd.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

D:\Programy\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\Program Files\Creative\SBAudigy\TaskBar\CTLTray.exe

C:\Program Files\Creative\SBAudigy\TaskBar\CTLTask.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\runservice.exe

C:\Program Files\AOL 9.0a\aoltray.exe

C:\Program Files\SEC\Natural Color\NaturalColorLoad.exe

D:\PROGRAMY\MP3Dancer\MP3Dancer.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

d:\Programy\Registry Defragmentation\RegManServ.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\AOL 9.0a\waol.exe

C:\Program Files\AOL 9.0a\shellmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Aol\aoltpspd.exe

C:\Documents and Settings\jarek\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBAudigy\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus CX6600 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9EE.EXE /P26 "EPSON Stylus CX6600 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus CX6600"

O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [IntelliType] "C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PowerS] C:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [AOLDialer] C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLDial.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PPMemCheck] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CookiePatrol] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE /min

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] d:\Programy\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TaskTray] "C:\Program Files\Creative\SBAudigy\TaskBar\CTLTray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [TaskBar] "C:\Program Files\Creative\SBAudigy\TaskBar\CTLTask.exe"

O4 - Startup: MP3 Dancer.lnk = D:\PROGRAMY\MP3Dancer\MP3Dancer.exe

O4 - Global Startup: AOL 9.0 Tray-Symbol.lnk = C:\Program Files\AOL 9.0a\aoltray.exe

O4 - Global Startup: NaturalColorLoad.lnk = ?

O4 - Global Startup: Color Calibration.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Reader - Schnellstart.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Documents and Settings\jarek\Pulpit\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Documents and Settings\jarek\Pulpit\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht!http://acc1.gateone.ath.cx/script/loud.chm::/bridge-c18.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1124285056250

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{05031B14-A000-4203-B554-9CF005F108FF}: NameServer = 205.188.146.145

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{05031B14-A000-4203-B554-9CF005F108FF}: NameServer = 205.188.146.145

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AOL Connectivity Service (AOL ACS) - America Online, Inc. - C:\Program Files\Common Files\AOL\ACS\AOLAcsd.exe

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: LicCtrl Service (LicCtrlService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\runservice.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Registry Management Service (RegManServ) - Unknown owner - d:\Programy\Registry Defragmentation\RegManServ.exe

O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - D:\ProgramY\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR1\RpcDataSrv.exe

O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - D:\ProgramY\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR1\RpcSandraSrv.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Musg) #2

do usuniecia:

jesli nie uzywasz tego to tez usun ten wpis:

Obowiazkowo defragmentacja dysku i napisz czy jest poprawa :slight_smile:

ps

podczas usuwania wylacz przywracanie systemu w xp


(Kordakordas) #3

NIESTETY CIAGLE TO SAMO.PODCZAS ZAMYKANI SYSTEMU POJAWIA SIE OKNO "ZAMYKANIE PROGRAMU DIALOG"NAWET NIE WIEM CO TO ZA PROGRAM.CALY PROCES ZAMYKANIA CZASEM TRWA NAWET 10 MIN.


(Musg) #4

czy to nie jest cos zwiazanego z twoim dostawca internetu?

Potrzeba wiecej szczegolow.Czy usunelas z loga to co napisalem powyzej?Bo defragmentacji na 100% nie wykonałas :slight_smile:


(Proph3t) #5

Jezu ale ten log rozbudowany :o ale looz zrób defragmentację tylko jeszcze przedtem scandiska puść.

Start->Uruchom->piszesz chdisk -r ->dajesz Enter-> restart kompa -> dopiero teraz defragmentacja i oczywiście usuwaj te wpisy w trybie awaryjnym


(Kordakordas) #6

WITAM ZNOWU.

DEFRAGMENTACJA ZROBIONA,PRZY PROBIE URUCHOMIENIA chdisk WINDOWS NIE MOZE ODNALEZC PLIKU.PODCZAS ZAMYKANIA SYSTEMU POJAWIA SIE OKNO KONCZENIE PROGRAMU DIALOG,SYSTEM NIE MOZE GO ZAMKNAC,NACISKAM ZAMKNIJ TERAZ I NIC ZNOWU PROBUJE ZAMKNAC ALE NIC Z TEGO.TERAZ JUZ WOGOLE NIE CHCE SIE ZAMKNAC. do tego nie moge go uruchomic w trybie awaryjnym:(

Złączono Posta : 27.08.2005 (Sob) 12:25

PROSZE POMOZCIE BO NIE MA POPRAWY OTO MOJ NOWY LOG