Log do sprawdzenia


(Mancunian) #1


(Qbek50) #2

wsio ok :slight_smile:


(Mancunian) #3

Dzięki, detektyw :).