Log do sprawdzenia!

To jest log z laptopa, strasznie wolno pracuje szczególnie przy przechodzeniu z 1 skoroszytu na kolejny w Excelu, ale w innych programach również.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:54:22, on 2006-02-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\CheckPoint\SecuRemote\bin\SR_WatchDog.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\CheckPoint\SecuRemote\bin\SR_Service.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\PmProxy.exe

C:\WINDOWS\System32\00THotkey.exe

C:\WINDOWS\LTSMMSG.exe

C:\WINDOWS\system32\TPWRTRAY.EXE

C:\Program Files\TOSHIBA\TouchED\TouchED.Exe

C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

C:\Program Files\Nokia7250i\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Nokia7250i\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\EXCEL.EXE

C:\Program Files\TC PowerPack\totalcmd.exe

E:\HijackThis.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://alunet/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.32.3.20:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 172.16.0.4 nt2079

O1 - Hosts: 172.16.0.95 2137

O1 - Hosts: 172.16.0.135 aki2216

O1 - Hosts: 172.16.1.249 aki2239

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PmProxy] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\PmProxy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [00THotkey] C:\WINDOWS\System32\00THotkey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [000StTHK] 000StTHK.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LTSMMSG] LTSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Tpwrtray] TPWRTRAY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [TouchED] C:\Program Files\TOSHIBA\TouchED\TouchED.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [Client Access Service] "C:\Program Files\IBM\Client Access\cwbsvstr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Client Access Help Update] "C:\Program Files\IBM\Client Access\cwbinhlp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Client Access Check Version] "C:\Program Files\IBM\Client Access\cwbckver.exe" LOGIN

O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [Client Access Express Welcome] "C:\Program Files\IBM\Client Access\cwbwlwiz.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia7250i\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -onlytray

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\RunOnce: [NCInstallQueue] rundll32 netman.dll,ProcessQueue

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia7250i\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\Visio\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted IP range: http://172.16.1.224

O16 - DPF: {FBEF5008-33F1-445A-96FB-B28F6CCA4CEC} (LTE9000.LteLocalOleClass1) - http://172.16.1.224/test9000/Config/WebSetup/PDMWebLocal.CAB

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: iSeries Access for Windows Remote Command (Cwbrxd) - IBM Corporation - C:\WINDOWS\CWBRXD.EXE

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Check Point SecuRemote Service (SR_Service) - Check Point Software Technologies - C:\Program Files\CheckPoint\SecuRemote\bin\SR_Service.exe

O23 - Service: Check Point SecuRemote WatchDog (SR_WatchDog) - Check Point Software Technologies - C:\Program Files\CheckPoint\SecuRemote\bin\SR_WatchDog.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

Log ogólnie ok

Ciachnij:

Użyj KillTrusted 0.7