Log-dziwne dzwięki z kompa podczas zamykania aplikacji

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 02:37:55, on 2006-12-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5700.0006)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\SAMSUNG\FW LiveUpdate\Liveupdate.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\VideoFX\StartFX.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\LClock\LClock.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\Live! Cam Manager\CTLCMgr.exe

D:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe

D:\Program Files\Wapster\AQQ\AQQ.exe

D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Program Files\Odkurzacz\odkurzacz.exe

C:\Documents and Settings\Michał\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55245&clcid={SUB_CLCID}

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 218.48.28.203:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Name of App] C:\Program Files\SAMSUNG\FW LiveUpdate\Liveupdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVFX Engine] C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\VideoFX\StartFX.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Vista Sidebar] C:\Program Files\Vista Sidebar\sidebar.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Blaero Start Orb] C:\Program Files\Blaero Start Orb\Blaero Start Orb.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] D:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Live! Cam Manager] "D:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\Live! Cam Manager\CTLCMgr.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] D:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] D:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Startup: Connection to SERWER at WLAN.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2CCA8E14-A07A-4BD1-A48C-9B0467C95852}: NameServer = 194.204.152.34 194.204.159.1

O20 - Winlogon Notify: WBSrv - D:\WINDOW~1\wbsrv.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

Widze, że w rejestrze sporo śmieci po nieistniejących aplikacjach, jest jakiś prog, który to przeczyści bez wykasowania ważnych wpisów?

Usuń Hijackiem te wpisy:

Znasz to?

Wrzuć jeszcze log z Silent Runners

Ok wpisy wykasowałem,

To też :slight_smile: Dzięki

Skoro wykonałeś instrukcje podane przez Bieniola to pokaż nowy log z HijackThis oraz SilentRunners, tak jak prosił.