Log hijack please :)


(Bexs) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:48:22, on 29.06.2005

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Programme\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Programme\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Programme\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

C:\Programme\Skype1\Phone\Skype.exe

C:\Programme\CASIO\Photo Loader\Plauto.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

c:\programme\softwin\bitdefender free edition\bdmcon.exe

C:\Programme\PestPatrol\ppmemcheck.exe

C:\Programme\PestPatrol\cookiepatrol.exe

C:\Programme\PestPatrol\ppcontrol.exe

C:\Programme\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Programme\MYIE2\MyIE.exe

C:\Programme\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\Dokumente und Einstellungen\User\Desktop\skanuje i w trybie awaryjnym usuwa.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.icq.com/search/search_frame.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://google.icq.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.stayinvisible.com/index.pl/proxy_list

R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Programme\ICQToolbar\toolbaru.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Programme\ICQToolbar\toolbaru.dll

O4 - HKLM\..\Run: [PPMemCheck] C:\Programme\PestPatrol\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\Programme\PestPatrol\PPControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CookiePatrol] C:\Programme\PestPatrol\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\Programme\AVPersonal\AVGNT.EXE /min

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ETD Security Scanner] "C:\Programme\ETD Security Scanner\ETD Security Scanner.exe" /s

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Programme\Skype1\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: Photo Loader resident.lnk = C:\Programme\CASIO\Photo Loader\Plauto.exe

O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Programme\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML

O8 - Extra context menu item: Nach Microsoft &Excel exportieren - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Konsole - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra button: Recherchieren - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Programme\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Programme\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

(Musg) #2

log masz czysty

masz jakis klopot?


(Bexs) #3

wykrywa mi wirusy, to nie moze byc czysty


(Kuz5) #4

Jak znasz ich lokalizacje to ciachnij je w trybie awaryjnym, dobrze by było jakbyś zapodał screena z komunikatu.


(system) #5

Niewiele wirusów zostawia ślad w logach z Hijacka. Usuń wirusy i po problemie.


(Musg) #6

dbbex

nie upieraj sie bo log masz czysty

daj screna z tego widoku

jak wkleic scren na forum:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... ght=screen