Log hijack plx help


(Powracam) #1
Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

C:\DOCUME~1\Mickey\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.126\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = iexplore

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Neo Toolbar - {722E8B26-1C44-460F-88BB-50C82B20E30E} - C:\WINDOWS\System32\msqsb.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Neo Toolbar - {722E8B26-1C44-460F-88BB-50C82B20E30E} - C:\WINDOWS\System32\msqsb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\program files\steam\steam.exe" -silent

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F7B08A53-A782-4405-9387-4AB62015A5CF}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O21 - SSODL: eplrr - {C200A0B3-87EA-4F05-BC6D-7BAAA88FD401} - C:\WINDOWS\System32\eplrr0.dll

:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:frowning:

co z tego usunac??


(Golden Finger) #2
O21 - SSODL: eplrr - {C200A0B3-87EA-4F05-BC6D-7BAAA88FD401} - C:\WINDOWS\System32\eplrr0.dll

Powyższe usuń

"Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 23:53:53, on 2004-10-03

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)"

Dlaczego nie wkliłeś takiej inforamcji z hijackThis? :stuck_out_tongue:

:okulary:


(Powracam) #3

a wiesz cos o Neo toolbar??

tesh mam takie cus inie moge sie pozbyc :frowning:


(Golden Finger) #4
O2 - BHO: Neo Toolbar - {722E8B26-1C44-460F-88BB-50C82B20E30E} - C:\WINDOWS\System32\msqsb.dll 

O3 - Toolbar: Neo Toolbar - {722E8B26-1C44-460F-88BB-50C82B20E30E} - C:\WINDOWS\System32\msqsb.dll

Usuwasz

:okulary:


(Xiao19) #5

kasujesz to jeszcze w /trybie awaryjnym/

O2 - BHO: Neo Toolbar - {722E8B26-1C44-460F-88BB-50C82B20E30E} - C:\WINDOWS\System32\msqsb.dll

O3 - Toolbar: Neo Toolbar - {722E8B26-1C44-460F-88BB-50C82B20E30E} - C:\WINDOWS\System32\msqsb.dll

Na tej stronie (BHO & Toolbar List) sprawdzasz parametry

02,03

http://www.sysinfo.org/bholist.php

O2 - BHO czyli Browser Helper Objects

BHO praktycznie są to pluginy poszerzające funkcjonalność przeglądarki. jest to dodatek (Graficzny) typu:

nowe menu i inne elementy /interfejsu IE/

(patrz dalej masz paski narzedziowe 03)

03 - Paski narzedziowe w IE

np. (Toolbar: &Radio,Toolbar: FlashGet Bar itd.)

Sprawdzenie robisz wklejajac

class ID (CLSID)

np.

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467

Po skasowaniu tych wpisow

skanujesz dysk skanerami AV

PestPatrol

mks_vir. RAV, F-Secure

potem zabezpieczasz kompa

/czytaj/

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... bezpieczyc