Log hijack - problem z uciazliwym robakiem


(Bexs) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:52:23, on 19.07.2006

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Programme\PestPatrol\PPMemCheck.exe

C:\Programme\PestPatrol\PPControl.exe

C:\Programme\PestPatrol\CookiePatrol.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

C:\Programme\Skype1\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Programme\CASIO\Photo Loader\Plauto.exe

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Programme\Hitman Pro\hitmanpro2.exe

C:\Dokumente und Einstellungen\User\Desktop\skanuje i w trybie awaryjnym usuwa.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\DOKUME~1\User\LOKALE~1\Temp\VirusScan\Scan.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.icq.com/search/search_frame.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://google.icq.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [PPMemCheck] C:\Programme\PestPatrol\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\Programme\PestPatrol\PPControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CookiePatrol] C:\Programme\PestPatrol\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Programme\Skype1\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader - Schnellstart.lnk = C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Photo Loader resident.lnk = C:\Programme\CASIO\Photo Loader\Plauto.exe

O8 - Extra context menu item: Nach Microsoft &Excel exportieren - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Konsole - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll

O9 - Extra button: Recherchieren - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - Unknown owner - C:\Programme\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE (file missing)

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Programme\Spyware Doctor\sdhelp.exe

O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Programme\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

problem jest w tym ze skanujac hitmanem pro, avast wykrywa mi jakiegos robaka, redolfa czy cos :(( nie moge sobie z tym poradzic i usunac tego :frowning:

prosze o pomoc


(Gblade) #2

Log ogólnie ok, resztki po Antivir Personal:

start>>>uruchom>>>cmd>>>wpisz:

podaj lokalizacje


(Kuz5) #3

Widziałeś ten komunikat Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów zastosuj sie do niego => inaczej temat poleci do śmietnika :evil:


(Bexs) #4

lokalizacja do robaka to: C:\DOKUME~1\User\LOKALE~1\Temp\Sysclean\sysclean.exe


(Gblade) #5

Ściągnij Windows Woorms Door Cleaner, odpal>>>zmień wszystkie znaczki z disable na enable>>>po użyciu narzedzia wymagany jest reset kompa.

Opróżnij katalog temp C:\DOKUME~1\User\LOKALE~1\Temp w trybie awaryjnym