Log Hijack This-co robic?


(Etta Crazy) #1

Witam!

Czy ktos mógłby mi pomóc z tym programem?? Mój problem jest w tym że komp mi się strasznie muli. Mam system XP z 512MB ramu.

Może ktoś sprawdzić mój log i wskazać co mogę skasować??

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13.44.55, on 04/07/2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Programmi\File comuni\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Programmi\File comuni\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Programmi\Analog Devices\SoundMAX\smax4.exe

C:\WINDOWS\vVX3000.exe

C:\WINDOWS\vsnp2std.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Programmi\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Programmi\File comuni\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Programmi\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Programmi\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Programmi\PC Connectivity Solution\Transports\NclMSBTSrv.exe

C:\Programmi\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Programmi\Last.fm\LastFM.exe

C:\Programmi\eMule\emule.exe

C:\Programmi\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Programmi\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Programmi\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Programmi\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Programmi\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://alice.it/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Collegamenti

O2 - BHO: Supporto di collegamento per Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programmi\File comuni\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Programmi\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programmi\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Programmi\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Programmi\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\Paola\Dati applicazioni\Nowe Gadu-Gadu_userdata\ggbho.1.dll

O3 - Toolbar: SYSTRAN Office Translator 5.0 - {A5899B52-3AF9-4F56-85FE-AD7B3BE8490F} - C:\Programmi\SYSTRAN\5.0\Personal\IEPlugIn.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Programmi\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM..\Run: [soundMAX] "C:\Programmi\Analog Devices\SoundMAX\smax4.exe" /tray

O4 - HKLM..\Run: [VX3000] C:\WINDOWS\vVX3000.exe

O4 - HKLM..\Run: [snp2std] C:\WINDOWS\vsnp2std.exe

O4 - HKLM..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Programmi\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Programmi\File comuni\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [soundMAXPnP] C:\Programmi\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "C:\Programmi\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKCU..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Programmi\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVIZIO LOCALE')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVIZIO DI RETE')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&sporta in Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programmi\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programmi\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra button: Inserisci blog - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Programmi\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Inserisci &blog in Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Programmi\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Ricerche - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ms ... b56986.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://pmkworld1992.spaces.live.com//Ph ... nPUpld.cab

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/So ... b56986.cab

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/IT-IT/a-U ... E_UNO1.cab

O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://pmkworld1992.spaces.live.com/Pho ... nPUpld.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZI ... b56649.cab

O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Ba ... b57213.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game14.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Me ... b56907.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Mi ... b56986.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\FILECO~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Programmi\File comuni\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Programmi\File comuni\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Programmi\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Programmi\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - file:///C:/DOCUME~1/Paola/IMPOST~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg

O24 - Desktop Component 1: (no name) - file:///C:/DOCUME~1/Paola/IMPOST~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif

--

End of file - 8958 bytes

Programy które znałam i stwierdziłam że są niepotrzebne już wykasowałam, a te które są tu to są te które używam lub po prostu nie wiem co to jest..


(Jane Vicodin) #2

Nie wiem jak inni ale

to powinno isc fix..

jesli to znasz ;

nie ruszaj

to jest wydaje sie podejrzane,..


(dethloe123) #3

Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?showtopic=86306&st=0&p=395642entry395642/ ale nie uruchamiaj!

Wklej do notatnika:

Zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe. Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe . Powinno rozpocząć się usuwanie.

Potem log z usuwania Combofix


(Etta Crazy) #4

ok dzięki za pomoc :smiley:


(Henio Mazurek) #5

No, ale