Log hijack

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:50:37, on 2007-02-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

D:\DAEMON Tools\daemon.exe

D:\Program Files\mozilla.org\Mozilla\Mozilla.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

D:\Program Files\Winamp\Winampa.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE

D:\save\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 217.96.35.130 auto.search.msn.com

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - D:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Zango Search Assistant Helper /fleok=1D8A83A5C5ED147F98A575760EA83FA5EF80752B94E2DD7C5C79412837C3 - {56F1D444-11BF-4879-A12B-79CF0177F038} - c:\program files\zango\zangohook.dll (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Alcohol Toolbar Helper - {8126A4A5-BFD3-46FE-BBDF-BFB5CF78E489} - C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.1.0.0\Alcohol_Toolbar.dll (file missing)

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Alcohol Toolbar - {ED4BD629-C1B6-4399-8A34-02CCAA921DC9} - C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.1.0.0\Alcohol_Toolbar.dll (file missing)

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [CloneCDElbyCDFL] “C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe” /L ElbyCDFL

O4 - HKLM…\Run: [CloneCDTray] “d:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe” /s

O4 - HKLM…\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Photo Downloader] “D:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe”

O4 - HKLM…\Run: [GameJack 5] C:\Program Files\GameJack 5\GameJack.exe -autorun

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [DiskeeperSystray] “D:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe”

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools] “D:\DAEMON Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKLM…\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [zango] “c:\program files\zango\zango.exe”

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] “D:\Program Files\Winamp\Winampa.exe”

O4 - HKCU…\Run: [Mozilla Quick Launch] “d:\Program Files\mozilla.org\Mozilla\Mozilla.exe” -turbo

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “F:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [Komunikator] D:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: PowerReg Scheduler V3.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Konwertuj do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe łącza do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe łącza do istniejącego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj wybrane łącza do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do istniejącego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\svchy.dll

O20 - Winlogon Notify: winubg32 - winubg32.dll (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - D:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: Microsoft authenticate service (MsaSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\msasvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

Złączono Posta : 05.03.2007 (Pon) 15:06

z moim kompem jest zle…Ddy wlaczam neta pojawia sie alert jakis informujacy ze komp musi zostac restartowany w 60 sek.moje antywiry nie znajduja zadnego vira,nie moge sie tego pozbyc.Pomaga tylko komenda shutdown -a ale potym komp muli sie i nieda sie pracowac.Poza tym dysk C sam sie zapelnia do 0 bajtow.Nie wiem co jest grane,prosze o sprawdzenie tego loga ii danie podpowiedzi ktore mam usunac.Z gory thx all…

Złączono Posta : 05.03.2007 (Pon) 15:07

z moim kompem jest zle…Ddy wlaczam neta pojawia sie alert jakis informujacy ze komp musi zostac restartowany w 60 sek.moje antywiry nie znajduja zadnego vira,nie moge sie tego pozbyc.Pomaga tylko komenda shutdown -a ale potym komp muli sie i nieda sie pracowac.Poza tym dysk C sam sie zapelnia do 0 bajtow.Nie wiem co jest grane,prosze o sprawdzenie tego loga ii danie podpowiedzi ktore mam usunac.Z gory thx all…

Wszystkie logi umieszczane na forum powinny być obejmowane tagami

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jeżeli któryś z nich będzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Start => uruchom => wpisz cmd i kliknij OK => w konsoli, która się otworzy wpisz:

Pliki i folder usuń ręcznie będąc w trybie awaryjnym natomiast wpisy HijackThis.

Po wykonaniu proszę pokazać nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.