Log HijackThis- powolna praca kompa- prośba o sprawdzenie

Witam.

Mam wielką prośbę, czy mógłby ktoś rzucić na to okiem:

Komputer pracuje normalnie przez pewien czas, potem natomiast zaczyna się “pocić”, chodzi wolno i głośno.

Z góry dziękuję za wskazówki.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:12:42, on 2007-10-27

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe

C:\Programy\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

c:\WINDOWS\system32\o2flash.exe

C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\Programy\Miranda IM\miranda32.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\Programy\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Programy\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [CafeNews] C:\Programy\CafeNews\CN.exe /autostart

O4 - HKLM\..\Run: [hldrrr] C:\WINDOWS\system32\hldrrr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogonStudio] "C:\Programy\LogonStudio\logonstudio.exe" /RANDOM

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "c:\PROGRA~1\MESSEN~1\Msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [NCLaunch] C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [hldrrr] C:\WINDOWS\system32\hldrrr.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue SpeedUpMyPC] C:\Programy\Uniblue\SpeedUpMyPC 3\SpeedUpMyPC.exe -s

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Programy\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\Programy\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C777B2DD-C07A-4FF1-B9C6-EAF35B1FF79B}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - c:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NNServ - Unknown owner - C:\Program Files\NewDotNet\nnrun.exe (file missing)

O23 - Service: O2Micro Flash Memory (O2Flash) - Unknown owner - c:\WINDOWS\system32\o2flash.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Programy\Spyware Doctor\svcntaux.exe

O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Programy\Spyware Doctor\swdsvc.exe

Cool-on

Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów

Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie.

W tym celu proszę użyć przycisku icon_edit.gif

Zignorowanie prośby będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Masz Rootkita “Bagle-hidires”.

Masz infekcję “NewDotNet”.

Najgorszy jest oczywiście Rootkit.

Na początek użyj -->ComboFix (na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.(czyli skopiuj adres z paska adresów).

jessi

Wedle zaleceń:

 1. Czynności w HiJack’u wykonałem.

 2. Wklejam log z Combo:

http://wklej.org/id/731c29592e

Czegoś tu nie rozumiem: w logu Hijacka był Rootkit “Bagle-hidires”, a w logu ComboFixa nie ma żadnego śladu jego obecności!

Masz za to infekcję na pendrive.

Poczytaj -->http://wklej.org/id/20ca476d39

Możesz postępować wg tego powyższego opisu.

Lub przynajmniej zrób to:

jessi

Dziękuję za pomoc.

Ale tej infekcji na pen’ie raczej nie ma, postępowałem według wskazań z link’a, nic nie znalazłem.

Jeszcze jedno:

Co to za proces ehRec.exe bo po pewnym czasie mam takie 4 uruchomione :confused:

Złączono Posta : 27.10.2007 (Sob) 16:43

Ehh… znów ten ehRec.exe…

a tak poza tym to czy jest jakiś sposób na zabezpieczenie się przed tą infekcją z pen’a??

Nowy log z Combo :slight_smile:

Pobierz program SDFix

Według zaleceń:

SDFix: Version 1.112


Run by Cool on 2007-10-28 at 22:04


Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]


Running From: C:\SDFix


Safe Mode:

Checking Services: Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File


Rebooting...Normal Mode:

Checking Files: 


No Trojan Files Found

Removing Temp Files...


ADS Check:


C:\WINDOWS

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.


C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.
                 Final Check:


Remaining Services:

------------------
Authorized Application Key Export:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"C:\\Programy\\Miranda IM\\miranda32.exe"="C:\\Programy\\Miranda IM\\miranda32.exe:*:Enabled:Miranda IM"

"C:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"="C:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe:*:Enabled:uTorrent"

"C:\\Programy\\totalcmd\\TOTALCMD.EXE"="C:\\Programy\\totalcmd\\TOTALCMD.EXE:*:Enabled:Total Commander 32 bit international version, file manager replacement for Windows"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]


Remaining Files:

---------------Files with Hidden Attributes:


Tue 10 Aug 2004 93,184 A.SH. --- "C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE"

Tue 10 Aug 2004 60,416 A.SH. --- "C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe"

Fri 1 Dec 2006 64,000 A.SH. --- "C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe"

Sat 24 Mar 2007 0 A.SH. --- "C:\Documents and Settings\All Users\DRM\Cache\Indiv01.tmp"

Thu 18 Oct 2007 0 A..H. --- "C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\8361ae28fcfac79271825a6b2935fdb6\BIT19.tmp"

Mon 11 Dec 2006 50,516 A..H. --- "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\VisualStudio\7.1\vs000223.tmp"


Finished!

SDFix niczego nie wykrył.

“ehRec.exe” - Proces “Media Center Host Module” należy do “Software Microsoft® Windows® Operating System” Firmy “Microsoft Corporation” (http://www.microsoft.com).

jessi