Log HiJackThis


(Drahalt) #1

Witam. Zostałem poproszony o loga więc jako grzeczny chłopczyk umieszczam :lol: (dla zaiteresowanych http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... 452#306452 :stuck_out_tongue: ) :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:34:20, on 2005-08-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb03.exe

C:\progra~1\scansoft\paperp~1\pptd40nt.exe

C:\PROGRA~1\ScanSoft\PAPERP~1\FBDirect.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Config\Ereg\REMIND32.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

D:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

D:\Bezpieczeństwo\HiJackThis 1.99.1\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = 


http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program 


Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - 


D:\BEZPIE~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE 


C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] 


C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb03.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] c:\progra~1\scansoft\paperp~1\pptd40nt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PP7600USB] C:\PROGRA~1\ScanSoft\PAPERP~1\FBDirect.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: reminder-ScanSoft Product Registration.lnk = C:\Program 


Files\ScanSoft\PaperPort\Config\Ereg\REMIND32.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - 


res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\flash 


get\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\flash 


get\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - 


C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - 


C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program 


Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - 


{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - 


http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - 


http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - 


http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program 


Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil 


Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil 


Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil 


Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - 


C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

(Grebo) #2

Jeśli PaperPort od PDF-ów nie musi być w autostarcie to wyłącz w jego opcjach “autostart z windows”

Dodatkowo możesz przeskanować na wszelki wypadek system tym:

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=107&t=82

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=657&t=82

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=813&t=82

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=188&t=82

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=991&t=82

oraz skanerami antywirusowymi dostępnymi na stronie głównej dobrychprogramów (są na dole strony)


(Qbek50) #3

tego nie usuniesz poprzez Hijacka :?

po co ma usuwać messengera ? :? może go używa :?

też go poprzez Hijacka nie usuniesz 8)


(Grebo) #4

Sorry zapomniałem dopisać że< "Jeśli nie używasz Messengera usuń go tym: XP-AntiSpy

Rano było i najwyraźniej byłem zaspany :slight_smile:

W takim razie czym?


(Qbek50) #5

trzeba zrobic reinstall irfana i przy instalacji odchaczyć ten składnik 8)


(Drahalt) #6

Ok olać tego ebaya :stuck_out_tongue:

Sorry ale troche się zamotałem mam ( tzn. musze) usnąć tylko ten wpis:

tak? :wink:


(squeet) #7

Tak, wyrzuć to :slight_smile:

Ale w awaryjnym, pamiętaj.

I zobacz, czy po tym wszystkim zainstalujesz wwdc


(Drahalt) #8

Musze w awaryjnym :? , czy wystarczy, że mam wyłączone przywracanie systemu?


(squeet) #9

W awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu :slight_smile:


(Drahalt) #10

Dzięki i sorry, ale ja wychowany na 98SE byłem :stuck_out_tongue: (nie było tego przywracania systemu :D)

Usunąłem podany wpis.

Nie trzeba było instalować bo nie ma insalki :D, ale problem z tym komunikatem nie zniknął. Zabieram się do skanowania online :wink:


(Kuz5) #11

Panie Greentel nie rób zamieszania bo zarobisz ostrzezenie

Nie usuwaj nic, ten wpis może być od FlashGet


(Drahalt) #12

Ooops, juz poszło :shock: , możliwe używam flash geta, przywróce, ale czy trzeba w awaryjnym znowu? :slight_smile:


(squeet) #13

Przeinstaluj flash get’a :slight_smile:

wwdc dalej nie działa?

próbowałeś odpalić go w trybie awaryjnym?


(Drahalt) #14

Więc z tym wwdc jest taka sytuacja :P, raz działa raz nie, olałem to już - działa to niech działa, dzięki za porady wszystkim :slight_smile: