Log HijackThis

Witam!

Nie mam jeszcze zainstalowanego żadnego servispacka (dopiero co zainstalowałem WIN2000). Jeżeli wszystko ok, to co zrobić, aby szybciej działał. Mam też mały problem, bo zwalnia mi dźwięk, myszka lekko skacze, ale w menurz. niby procek działa prawidłowo.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:37:14, on 2005-08-21

Platform: Windows 2000 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v5.00 (5.00.2920.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\regsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\MSTask.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\OLYMPUS\CAMEDIA Master 4.2\CM_camera.exe

C:\Program Files\mozilla.org\Mozilla\mozilla.exe

C:\Documents and Settings\DOM\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://netoskop.poland.com/net_ie.php3

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.poland.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Program Microsoft Internet Explorer dostarczony przez Poland.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet6_38.dll (file missing)

O2 - BHO: iMeshBar BHO - {5345A7A1-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - C:\PROGRAM FILES\IMESHBAR\BAR\1.BIN\IMESHBAR.DLL (file missing)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: WhenUSearch Helper - {BA2325ED-F9EB-4830-8FCE-0BC35B16969B} - C:\PROGRAM FILES\WHENUSEARCH\SEARCH.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: iMeshBar - {5345A7A9-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - C:\PROGRAM FILES\IMESHBAR\BAR\1.BIN\IMESHBAR.DLL (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Global Startup: CAMEDIA Master.lnk = C:\Program Files\OLYMPUS\CAMEDIA Master 4.2\CM_camera.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmtrans.html

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: MSN Messenger Service - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE (file missing)

O9 - Extra button: Poland.com - {43C75451-B827-447B-8708-7C2C8042D99B} - http://poland.com (file missing) (HKCU)

O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IP-Uploader Control) - http://asp06.photoprintit.de/microsite/defaults/activex/ImageUploader3.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{80465F33-AB3D-43F1-AAE4-33672E6C2083}: Domain = tp.net

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{80465F33-AB3D-43F1-AAE4-33672E6C2083}: NameServer = 194.204.159.1,192.204.152.34

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Widze że już chyba nie masz iMesha jezeli tak to usuń resztki po nim:

Jeżeli nie masz juz Messenger to także ciachnij resztki:

Pliki i foldery na czerwono usun ręcznie z dysku

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga

Wielkie dzięki :slight_smile: