LoG HiJaCkThIs


(Dragonlnx) #1

HejHej!! proszę w miare szybko sprawdzic mój logg

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 16:49:26, on 2004-10-02

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\soundman.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

D:\Programy\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

d:\Programy\Kerio\Personal Firewall\persfw.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Programy\RivChat2\RivChat.exe

D:\Programy\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Maciek\Pulpit\Programy\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - d:\Programy\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Programy\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Programy\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] soundman.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "d:\Programy\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Programy\Microsoft Office XP\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{34DF5F78-3ECE-4BF4-A47A-93CAEAE0293B}: NameServer = 192.168.0.1

(Adarek) #2

Do usunięcia masz

O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe

Ja więcej sie nie dopatrzyłem.


(Golden Finger) #3
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

Te procesy możesz wyłączyć. :slight_smile:

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) 

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Nie masz SP1 więc nie masz poprawek krytycznych do XP, które również zawierają poprawki do IE6, których nie masz. :smiley:

Tak będzie wyglądał wpis po zainsatlowaniu poprawek 8)

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

:okulary:


(Dragonlnx) #4

Dzięki chłopaki Golden .... chodzi ci o wyłączenie przez msconfig :?:Bo tak właśnie zrobiłem


(Golden Finger) #5

Good, są różne sposoby, i ten też dobry :smiley:

:okulary:


(Dragonlnx) #6

a skąd doszedłeś, że to trzeba wylanczyc :?:

(studiuje sprawdzanie LOG)


(Golden Finger) #7

:czytaj: :hmmm: :hahaha:

Nie musisz tego wyłączać, ale wyłączenie przyśpiesz ładowanie windows :smiley:

:okulary:


(Adarek) #8

Byłeś tu ?

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=15989

1.jusched.exe - java- szuka aktualizacji która jest robiona powiedzmy

raz na rok. Łączy sie z netem i zabiera cenne zasoby kompa.

2.NeroCheck.exe - startuje razem z systemem i działa podobnie do javy.

Czeka na rozkazy. Tak samo zajmuje zasoby.

Na wolnych kompach wyłączenie tego i innych programów spowoduje

szybszy start i zwolni miejsce w pamięci.


(Dragonlnx) #9

Dzięki

a to już przestudiowałem