Log kolegi do sprawdzenia

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:01:20, on 2005-06-27

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\Save\Save.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\t?skmgr.exe

C:\Program Files\mewu\ocup.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Azureus\Azureus.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\javaw.exe

C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

C:\Program Files\Avant Browser\iexplore.exe

C:\HijackThis\HijackThis.exe

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: (no name) - {28940DA5-B619-BFB3-6706-9E3C1158E0CA} - C:\WINDOWS\System32\atek.dll

O2 - BHO: IE 4.x-5.x BHO in ObjectPascal - {49E0E0F0-5C30-11D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\MarBit\TOOLS\IEHelper.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [KAVPersonal50] “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe” /minimize

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe” -lang 1045

O4 - HKLM…\Run: [skrót do strony właciwoci High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [iKeyWorks] C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

O4 - HKLM…\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [CloneCDTray] “C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe” /s

O4 - HKLM…\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM…\Run: [iexplore.exe] C:\Program Files\Avant Browser\iexplore.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [stmf] C:\WINDOWS\System32\t?skmgr.exe

O4 - HKCU…\Run: [MarBitTools] C:\Program Files\MarBit\TOOLS\tools.exe 1

O4 - HKCU…\Run: [Obot] C:\Program Files\mewu\ocup.exe

O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program Files\GetRight\getright.exe

O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - C:\Program Files\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - C:\Program Files\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony… - C:\Program Files\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O8 - Extra context menu item: Podwietl - C:\Program Files\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Szukaj - C:\Program Files\Avant Browser\Search.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {01FE8D0A-51AD-459B-B62B-85E135128B32} (DD_v4.DDv4) - http://www.drivershq.com/DD_v4.CAB

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht! http://tdt.org.pl/popup/tdt.chm::/bridge-c18.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_22.cab

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

w trybie awaryjnym usuwasz:

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Jeżeli bedzie problem ze znalezieniem pliku z pytajnikiem:

To w C:\WINDOWS\System32 prawoklik i posortuj według nazw

wtedy ten t?skmgr.exe będzie na samym spodzie

Te wpisy możesz lecz nie musisz kasować decyzja należy do ciebie (proponuje nie kasować);

od Realteka wpisy, pierwszy od RealTek Audio Driver Component, a drugi od Realtek Event Monitor :stuck_out_tongue:

A ten wpis:

dlaczego usuwacie, każecie tą nakładkę usunać na IE?

Ponieważ pierwszy raz widze taki wpis i na pierwszy rzut oka wygląda bardzo podejrzanie jeżeli jest prawidłowy to Ok niech asteriks go nie usuwa. :wink:

prosiłbym o drugi rzut oka i decyzję (avant jest zainstalowany ale i dla mnie ten wpis wygląda dziwnie :? )

no moze i ja tez sie pomyliłem ale ma dziwną nazwę:

iexplore, normalnie powienien chyba miec iexplorer. :oops:

Nieprawda, iexplore.exe jest normalnym procesem IE. :stuck_out_tongue:

Na razie zostaw ten wpis od Avanta.

Zrób co trzeba i nowy log.