Log kontrolny - prosze o sprawdzenie


(Pyra20) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:22:36, on 2005-09-04

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\PROGRAMY\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://my.freeze.com/start.shtml

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Programy\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [RivaTunerStartupDaemon] "C:\Programy\RivaTuner v2.0 RC 15.4\RivaTuner.exe" /S

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\Programy\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAMY\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAMY\FLASHGET\flashget.exe

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (ASquaredScanForm Element) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Programy\TuneUp Utilities 2004\WinStylerThemeSvc.exe

(boczi) #2

Log czysty.

SP2 - warto zainstalować.


(Pyra20) #3

u mnie nie warto, bo nawet zintegrowany z sp2 tak mi muli kompa że się włącza 10 min : D

128 sd ram rlz.. :slight_smile:


(Gutek) #4

Możesz jeszcze wyłaczyć tą usługę

jest zbędna. A jak: Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz NVIDIA Driver Helper Service :stuck_out_tongue:


(Pyra20) #5

a do czego to coś służy ?


(boczi) #6

http://www.liutilities.com/products/win ... y/nvsvc32/

Od Nvidii, jak mówi Gutek proces nie musi być aktywny.


(Pyra20) #7

oky, dziękówa panowie..


(Qbek50) #8

nie zawsze :?


(squeet) #9

To wpis od FlashGet-a


(Pyra20) #10

oky, no fille, i ten wpis od flesh getha usuniety i usługa wyłączona :slight_smile:


(squeet) #11

Chodziło o to, że to był wpis FlashGet-a , który ten program sam sobie stworzył... Nie wolno mu usuwać jego składników, bo może to się różnie skączyć...

Jak będą problemy - przeinstaluj FlashGet-a


(boczi) #12

W razie czego, wpis możesz przywrócić z Backup Hijacka.

Ale go używasz i nie powinien być kasowany.


(Pyra20) #13

ee tam, fleshgeth i tak rzadko kiedy chodzi to jak coś to go przeinstaluje : P

będę miał nauczkę żeby nie postępować zbyt pochopnie :expressionless: