Log kontrolny

gdyby, ktos znalazl czas… moglby mi sprawdzic ten log :slight_smile:

po prostu nie bylo mnie 1,5 miesiaca w domu i chce sprawdzic czy osoby uzytkujace nie napaskudzily w kompie…

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:41:51, on 2006-02-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb03.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

D:\programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

E:\instalki\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.o2.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: load=C:\YDPDict\watch.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\programy\Acrobat Reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb03.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O8 - Extra context menu item: Analizuj za pomocą LeechGet - file://D:\programy\LeechGet 2005\\Parser.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając kreatora LeechGet - file://D:\programy\LeechGet 2005\\Wizard.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając LeechGet - file://D:\programy\LeechGet 2005\\AddUrl.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {9242BB35-0DB0-43AC-8DFC-8EA07E63B92A} - http://bismark.extracon.it/mirrorcoolstreaming/QQLive1.0Beta02.exe

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

Log jest czytsty :slight_smile:

Tylko nie wiem co to za wpis:

usuń hijakciem te wpisy

ściagałęś QQLive1.0Beta02.exe :mrgreen: