Log - kupmpla, proszę o spr

“Muli” kompa, nie dociąga stron do końca.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:23:10, on 2005-10-28

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGUARD.EXE

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe

C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Motyl\USTAWI~1\Temp\Rar$EX01.172\HijackThis.exe


O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKLM\..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PPMemCheck] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CookiePatrol] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] E:\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGUARD.EXE

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

LOG wygląda ładnie, autostar nie za mocno obciążony.

A powiadasz muli, może wina dostawcy? Od kiedy muli, cos przed muleniem dodałeś? Proszę o wiecej szczwegółów :stuck_out_tongue:

Zmień przeglądarkę np. na Operę :smiley:

to sieć akademicka, inne kompy u kumpli działają okiej, a ten “muli”

Tak jak pisałem: nie dociąga stron, czsami nie można posciągać programów z linków (np: hijack nie chciał się załadować z vortalu).