Log +logowanie


(squeet) #1

W związku z tzw. nie permamentnym logowaniem na forum, dodam tutaj log z HijackThis, może jakiś phiser czy coś siedzi, proszę o sprawdzenie:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:15:41, on 2005-05-28

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\Programy\MKS\Bin\NetMonSV.exe

F:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

F:\Programy\MKS\Bin\mksmonsv.exe

F:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

F:\Programy\MKS\Bin\mks_menu.exe

F:\Programy\MKS\Bin\ABregmon.exe

F:\Programy\MMCafe\CafeNews\CN.exe

F:\Programy\PeerGuardian2.beta\pg2.exe

F:\Programy\Mozilla\Thunderbird\thunderbird.exe

C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe

F:\Programy\MKS\Bin\mks_scan.exe

F:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

F:\Programy\Mozilla\Firefox\firefox.exe

F:\Programy\totalcmd\TOTALCMD.EXE

D:\Downloads\Software\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - f:\programy\Adobe\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - F:\Programy\SPYBOT~1.3\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [MKS_MENU] F:\Programy\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM..\Run: [ABREGMON] F:\Programy\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [CafeNews] F:\Programy\MMCafe\CafeNews\CN.exe

O4 - HKLM..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM..\Run: [PPMemCheck] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [CookiePatrol] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKCU..\Run: [Free Download Manager] F:\Programy\Free Download Manager\fdm.exe -autorun

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "F:\Programy\Gadu-Gadu\PowerGG.exe"

O4 - HKCU..\Run: [PeerGuardian] F:\Programy\PeerGuardian2.beta\pg2.exe

O4 - Startup: Mozilla Thunderbird.lnk = F:\Programy\Mozilla\Thunderbird\thunderbird.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: Pobierz stronę WEB z Free Download Manager - file://F:\Programy\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko z Free Download Manager - file://F:\Programy\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z Free Download Manager - file://F:\Programy\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczenie z Free Download Manager - file://F:\Programy\Free Download Manager\dlselected.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 3572099336

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_22.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{1266DCC0-1011-4545-85FC-E4728CEE2FBB}: NameServer = 213.17.145.2,62.148.87.180

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{1266DCC0-1011-4545-85FC-E4728CEE2FBB}: NameServer = 213.17.145.2,62.148.87.180

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{1266DCC0-1011-4545-85FC-E4728CEE2FBB}: NameServer = 213.17.145.2,62.148.87.180

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - F:\Programy\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - F:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - F:\Programy\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - F:\Programy\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - F:\Programy\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - F:\Programy\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR1\RpcDataSrv.exe

O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - F:\Programy\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR1\RpcSandraSrv.exe


(Qbek50) #2

Log ok 8)


(squeet) #3

A jeszcze tylko - co to jest:


(Damian) #4

To są adresy serwerów, z których korzystasz,aby łaczyć się z internetem.


(Krzysieknd2) #5

squeet , wgraj koniecznie sp2 :!: :!:


(lazikar) #6

A braku Sp2 nie widzisz.

Prosze sprawdzać logi dokładnie. :!:


(squeet) #7

OK, już wgrywam. Wracam do problemu z tym logowaniem, skoro log jest ok. Dzięki, pozdrawiam :expressionless: